Đv Châu Sơn Đơn Dương: 0263.3849164

VIDEO THÁNH LỄ AN TÁNG HÀI CỐT ĐAN SĨ LINH MỤC TOMA NGUYỄN ĐÌNH TUYỂN - Mai Thi

Thánh lễ cầu hồn cho ngài được cử hành tại nguyện đường Đan viện Châu Sơn sáng ngày 10/04/2018. Trong thánh lễ an táng hài cốt của ngài, ngoài các thành viên của Đan viện còn có hơn 40 anh em cựu đệ tử - những học trò của ngài và một số giáo dân sống chung quanh Đan viện về tham dự.

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG: Hai biến cố quan trọng trong tháng Tư năm 2018 - Mai Thi

Cùng với Giáo Hội long trọng cử hành phụng vụ Tuần Thánh và mừng đại lễ Chúa Phục sinh, trong tháng Tư năm 2018 này, Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương còn có hai biến cố quan trọng, tiếp tục ghi vào lịch sử của việc hình thành, xây dựng và phát triển Đan viện.

HỘI VUI MỪNG XUÂN MẬU TUẤT: Những hình ảnh tại Đan viện Châu Sơn Đơn Dương - Mai Thi

Mọi người hào hứng, nhiệt tình, tích cực hưởng ứng. Đây là những họat động bổ ích và rất tích cực không những giúp các thành viên trong Đan viện hòa nhịp với không khí mừng tết của cả dân tộc mà còn tạo niềm vui để những anh em mới gia nhập Đan viện không cảm thấy mình bị lạc lõng so với môi trường cũ của các em và là cơ hội tìm kiếm những tài năng.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIỆN CHÂU SƠN DỊP MỪNG BỔN MẠNG NĂM 2018 - Mai Thi

.... mang lại niềm vui và ý nghĩa cho mọi người giúp có thêm cơ hội để học hỏi, giao lưu, liên kết và chia sẻ giữa các thành viên trong Học viện cũng như những người có liên hệ nhân dịp mừng lễ bổn mạng và cũng với anh chị em trên quê hương Việt Nam bước vào những ngày vui mừng xuân mới.

VIDEO THÁNH LỄ TẠ ƠN TẠI ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG - Mai Thi

Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương đã diễn ra Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 81 năm thành lập (1936-2017), 60 năm hiện diện tại Đơn Dương (1957-2017), 50 năm Cung hiến Thánh đường (21-12-1967), Kim Khánh Khấn Dòng của 2 Đan sĩ và Truyền chức Phó tế cho 14 Đan sĩ.

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG: NGÀY HỒNG PHÚC

Số tiến chức phó tế năm nay được kể là kỷ lục trong lịch sử Đan viện kể từ trước tới nay. Ngoài 14 Thầy là Đan sĩ thuộc Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương còn có thêm 1 thầy đến từ Đan Viện Biển Đức Thiên Hòa. Với thánh lễ truyền chức hôm nay Đan viện Xitô Châu Sơn và Biển Đức Thiên Hòa góp thêm cho Giáo hội 15 phó tế nữa.

KỶ YẾU ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG

Tám mươi mốt tuổi đời và trải qua biết bao thăng trầm, Đan viện Châu Sơn luôn luôn được tình yêu và sự quan phòng của Chúa dẫn dắt, bảo vệ chở che. Dâng lời tạ ơn Chúa là bổn phận hằng ngày vì nhờ ơn Chúa cộng đoàn mới còn tồn tại và phát triển được như ngày nay.