Đv CHÂU SƠN ĐD: 0263.3849164

LOẠI TRỪ THÁI ĐỘ CHỈ MUỐN HƠN NGƯỜI (Bài suy niệm Thứ 4 tuần II MC) - Mai Thi

Chỉ khi nào có Chúa, chỉ khi nào hành xử rập theo cách của Chúa người ta mới hết bon chen, không chú tâm tìm địa vị, thôi khát mong quyền bính và đòi người khác phục vụ mình.

Gioan Tẩy Giả - Đấng Công Chính Suy niệm Tin mừng Mc 6,14-29, (Thứ 6, Tuần 4 Thường niên)

Sự công chính của Gioan biểu lộ qua những lời ngài rao giảng kêu gọi mọi người ăn năn sám hối… và qua cuộc sống đơn sơ, chay tịnh, nhất là qua tính cách can đảm bất khuất của một vị ngôn sứ luôn thi hành ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, ngài đã thẳng thắn khiển trách tội loạn luân của vua Hêrôđê.

KHƠI DẬY ĐẶC SỦNG LOAN BÁO TIN MỪNG Suy niệm 2Tm 1,1-8; Lc 10,1-9 (lễ nhớ thánh Timothê và Titô, 26-1)

Hết mọi Kitô hữu không trừ một ai đều được Chúa kêu gọi và “sai đi” làm “thợ gặt”, làm người đi loan báo Tin mừng cứu độ. Làm sao chúng ta có thể chu toàn sứ mệnh cao cả này được? Thánh Phaolô nói với chúng ta: “Hãy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, hãy đồng lao cộng khổ với mọi anh em”.

Lời Ngài là ánh sáng đời con Suy niệm Gn 3,1-5.10; Mc 1,14-20 (Chúa Nhật III, Thường niên, Năm B)

..có biết bao lần chúng ta đã làm ngơ, làm sai, làm ngược lại mệnh lệnh của Chúa. Chúng ta chạy xa Chúa khi nằm lì trong bóng tối của tội lỗi, chúng ta bịt tai nhắm mắt trước những khốn khổ của anh em. Chúng ta rất giống với Giôna chạy trốn Chúa trong những hoàn cảnh thực tế đời sống chúng ta. Nhưng dù chúng ta có cố chạy trốn khỏi vòng tay yêu thương của Chúa, thì Chúa vẫn gọi mời, vẫn không ngừng yêu thương dẫn dắt chúng ta, như Ngài đã không bao giờ bỏ mặc Giôna trong thành Ninivê.

MỘT SỰ KIỆN - NHIỀU GÓC NHÌN (Bài suy niệm Thứ 7 tuần II TN) - Mai Thi

Một qui tắc vàng cho chúng ta dựa vào, đó là mọi tiếp cận của ta với người đồng loại cần phải khởi đi từ sự chân thành và quan điểm vừa đúng đắn vừa tích cực. Câu hỏi giúp chúng ta kiểm chứng tư tưởng, lời nói và việc làm hàng ngày đó là: điều tôi nghĩ, nói và làm có đẹp lòng Chúa không, có làm tăng thêm tương quan giữa tôi với người khác, có làm cho tôi được lớn lên hay không.

DÀNH RIÊNG CHIẾC THUYỀN ĐỂ KHÔNG BỊ ĐÁM ĐÔNG CHEN LẤN (Bài suy niệm Thứ 5 tuần II TN) - Mai Thi

Chính Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay (Mc 3, 7-12) thực hiện trước và dạy các môn đệ cũng như tất cả chúng ta hãy dành riêng chiếc thuyền để không bị đám đông chen lấn. Điều này nhắc nhở chúng ta can đảm và anh dũng sống đức tin một cách cụ thể giữa bao biến động của cuộc đời trên dương thế này.

“Hãy đến mà xem” - Suy niệm Tin mừng: Ga 1, 35-42 (Chúa Nhật tuần 2 TN, Năm B)

... chúng ta “Hãy đến mà xem” và sống với Chúa trong chính Lời của Chúa. Lời mạc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu chúng ta vô cùng đến nỗi ban Con Một giáng trần chia sẻ thân phận làm người của chúng ta, Người đón lấy cái chết để cứu chúng ta khỏi chết đời đời.

CẦU NGUYỆN VÀ LÀM VIỆC CHÚA CHỌN CẢ HAI Suy niệm: Mc 1, 29-39, Thứ 4, Tuần 1 Thường niên

Nói về sự liên kết giữa cầu nguyện và lao động. Lm Michel Quoist viết trong cuốn “Đức Kitô đang sống các bạn có thể gặp được Ngài” với những lời đáng cho ta suy nghĩ: “Nói rằng hoạt động cũng là cầu nguyện. Nói rằng ăn, ngủ nghỉ cũng là cầu nguyện. Tất cả đều đúng, đều là những kiểu nói hữu lý. Nhưng cũng phải thận trọng vô cùng. Nó chỉ đúng khi hiểu theo một nghĩa nào đó, ở một khía cạnh nào đó và trong một môi trường nào đó thôi! Làm việc mà tâm hồn thực sự kết hiệp làm vì Chúa, đó là Cầu nguyện, nhưng đã có mấy ai thi hành được đúng như vậy?