Đv CHÂU SƠN ĐD: 0263.3849164

“Hãy đến mà xem” - Suy niệm Tin mừng: Ga 1, 35-42 (Chúa Nhật tuần 2 TN, Năm B)

... chúng ta “Hãy đến mà xem” và sống với Chúa trong chính Lời của Chúa. Lời mạc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu chúng ta vô cùng đến nỗi ban Con Một giáng trần chia sẻ thân phận làm người của chúng ta, Người đón lấy cái chết để cứu chúng ta khỏi chết đời đời.

“Hãy đến mà xem”

Suy niệm Tin mừng: Gioan 1, 35-42 (Chúa Nhật 2, Năm B)

M. Lasan Châu Sơn

Trang Tin mừng hôm nay, thánh Gioan thuật lại: Khi ông Gioan Tiền Hô đang đứng với hai môn đệ của ông, tức là Anrê và Gioan. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông liền giới thiệu: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Chỉ một câu giới thiệu ngắn gọn này thôi, Anrê và Gioan lập tức đi theo Chúa Giêsu. Động từ lập tức cho thấy hai ông dứt khoát với quá khứ, bắt đầu một hành trình mới: gặp gỡ và sống gắn bó với Chúa Giêsu, suốt cuộc đời còn lại.

Tuy nhiên, chúng ta hãy dừng lại để tìm hiểu xem: Chiên Thiên Chúa nghĩa là gì? Trong cuộc sống thường ngày của người Việt Nam ta, hình ảnh con chiên hầu như xa lạ, nó không gần gũi quen thuộc như con trâu hay con bò. Thế nhưng, đối với người Do thái thì khác hẳn, chiên là con vật quen thuộc, nói tới con chiên là họ nghĩ ngay đến con chiên xá tội; con chiên bị sát tế để đền thay tội lỗi họ.

Đức Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa – “Con chiên bị đem đi làm thịt” (x. Is 53,7), trở thành lễ vật “bị sát tế” trong cuộc khổ nạn (x. Lv 4,32). Máu Người đổ ra sẽ tẩy xóa tội lỗi và ban cho muôn người được ơn tha tội (x. Mt 26,28). Hai môn đệ đã tin thật như vậy, nhờ lời giới thiệu của Gioan Tiền Hô. Thế nhưng, Chúa Giêsu còn muốn cho hai môn đệ được chứng kiến những điều vừa nghe, Ngài muốn các ông tham dự vào cuộc sống của Ngài. Cho nên, Ngài đề nghị các ông “Hãy đến mà xem”. “Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy”. Chắc hẳn các môn đệ đã đến xem không chỉ bằng con mắt giác quan, nhưng xem bằng đôi mắt tâm hồn, xem với cặp mắt đức tin, để rồi ở lại, gắn bó với Chúa và dần đi vào trong sự hiệp thông trọn vẹn với Ngài.

Lần đầu đến xem và sống với Chúa đã để lại ấn tượng mạnh, một rung cảm huyền siêu không thể phai nhòa trong tâm hồn các ngài, đến nỗi mãi sau này, khoảng năm 100, khi thánh Gioan biên soạn Tin mừng, ngài vẫn nhớ như in lần đầu được gặp Chúa, lúc đó là vào khoảng giờ thứ 10.

Giờ đây Chúa cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta như hai môn đệ xưa: “Hãy đến mà xem”, nhưng chúng ta có thể nhìn xem Chúa ở đâu?

Trước hết, chúng ta “Hãy đến mà xem” và sống với Chúa trong chính Lời của Chúa. Lời mạc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu chúng ta vô cùng đến nỗi ban Con Một giáng trần chia sẻ thân phận làm người của chúng ta, Người đón lấy cái chết để cứu chúng ta khỏi chết đời đời.

Hơn nữa, chúng ta “Hãy đến mà xem” và sống với Chúa trong chính Mình và Máu thánh Chúa. Đây là Chiên Thiên Chúa đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Phúc đó là chúng ta được nên một với Thiên Chúa: máu Chúa hòa vào màu ta, thịt Chúa trở thành thịt ta, làm cho ta được sống và sống dồi dào.

Sau nữa, chúng ta “Hãy đến mà xem” Chúa đang hiện diện và nâng đỡ chúng ta qua mọi biến cố thường ngày. Chúa vẫn hiện diện qua các bác sĩ và nhân viên y tế tận tâm cứu giúp bênh nhân trong cơn đại dịch Covid, Chúa vẫn hiện diện qua các nhà hảo tâm cứu giúp đồng bào lũ lụt ở Miền Trung, Chúa vẫn hiện diện trong mỗi gia đình qua những người cha người mẹ thương yêu dạy dỗ con cái, qua những người con hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, Chúa vẫn hiện diện qua cuộc sống âm thầm và hoan hỷ hy sinh của mỗi người sống đời thánh hiến…

Vâng, lời đề nghị: “Hãy đến mà xem”, Chúa đang dành cho chính mỗi người chúng ta, hôm nay.

Xin Chúa mở mắt tâm hồn, mở mắt đức tin cho con, để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con. Amen.