Đv CHÂU SƠN ĐD: 0263.3849164

BỮA TIỆC CÁNH CHUNG Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 28, TN A: Mt 22,1-14

để hưởng trọn nguồn ơn cứu độ, hưởng bữa tiệc Cánh chung, chúng ta cần luôn mang “y phục lễ cưới”- tấm áo trắng tinh mà Hội thánh trao cho chúng ta ngày lãnh Bí tích Thánh tẩy - tượng trưng cho lòng tinh tuyền kính mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, ngay trong cuộc sống hiện tại. Chỉ với y phục này chúng ta mới được dự tiệc viên mãn trên trời.

 

BỮA TIỆC CÁNH CHUNG

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 28, TN A: Mt 22, 1-14

F. M. Lasan Châu Sơn

Lời Chúa trong Chúa nhật 28,Tn - A, hôm nay, hướng chúng ta tới niềm vui Bữa tiệc Cánh chung.

Bữa tiệc mà ngôn sứ Isaia loan báo rằng: chính Thiên Chúa sẽ thiết đãi môn dân tiệc đầy thịt rượu, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế… chính Ngài sẽ cất khăn tang bao phủ mặt đất, cất khỏi họ nỗi u sầu, buồn bã, bởi vì Ngài là Đấng cứu độ họ (Is 25, 6-10).

Thiên Chúa muốn cứu độ con người qua Đức Giêsu Kitô, nhưng con người lại tỏ thái độ thờ ơ trước số phận đời đời của mình. Đó là nội dung Dụ ngôn Tiệc cưới (Mt 22,1-14) mà Đức Giêsu nêu ra để cảnh tỉnh người Do-thái ngày xưa, cũng là cảnh tỉnh mỗi chúng ta hôm nay.

Các tình tiết trong dụ ngôn, giúp chúng ta dễ dàng nhận ra hình ảnh Đức vua chính là Thiên Chúa, mở tiệc cưới cho Hoàng Tử là Đức Giêsu Kitô, kết hiệp với Hiền thê là Hội thánh.

Các sứ giả được Đức vua sai đi là các Tiên tri, Ngôn sứ và chính Con Thiên Chúa, nhiều lần nhiều cách đã chuẩn bị và kêu mời dân Do thái tin nhận Đức Giêsu Kitô để được ơn cứu độ.

Nhưng, họ đã phớt lờ, “không thèm điếm xỉa gì”, họ coi chuyện buôn bán, coi chuyện chăn nuôi, trồng trọt… hơn lời mời của Đức vua. Không những thế, họ còn tỏ thái độ hỗn xược khi cả gan bắt các sứ giả của Đức vua mà hành hạ và giết đi.

Ấy thế nhưng, lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa không hề bị giới hạn vào sự độc ác của con người. Đức vua không hủy bỏ bữa tiệc mà Ngài đã dọn sẵn, Ngài không rút lại ơn cứu độ mà truyền lệnh cho các đầy tớ: “Các ngươi hãy đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào dự tiệc cưới.” Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Đây là hình ảnh Hội thánh nơi tập hợp mọi dân nước, mọi hạng người bất luận xấu tốt.

Khi lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy, chúng ta đã được ngồi trong phòng tiệc của Thiên Chúa - được hưởng bữa tiệc thịnh soạn “thịt béo, rượu ngon” là muôn vàn thánh ân xác - hồn Ngài ban qua Hội thánh - những ân huệ cao quý vô cùng mà sức riêng chúng ta không thể tự tạo cho mình được. Đó là hồng ân được Thiên Chúa ơn cứu độ.

Tuy nhiên, dù đã gia nhập Hội thánh, dù là Kitô hữu nhưng không có nghĩa là đương nhiên chúng ta sẽ được hưởng ơn cứu độ - được phúc Thiên đàng, như đoạn kết thúc dụ ngôn cho ta thấy rõ điều đó, vì “kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít”.

Vậy, để hưởng trọn nguồn ơn cứu độ, hưởng bữa tiệc Cánh chung, chúng ta cần luôn mang “y phục lễ cưới”- tấm áo trắng tinh mà Hội thánh trao cho chúng ta ngày lãnh Bí tích Thánh tẩy - tượng trưng cho lòng tinh tuyền kính mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, ngay trong cuộc sống hiện tại. Chỉ với y phục này chúng ta mới được dự tiệc viên mãn trên trời.

Thực tế, nếu ta tận tâm kính mến Chúa thì tâm hồn chẳng còn chỗ cho sự buồn chán, bấn loạn, thất vọng… nhưng là luôn chứa chan hoan lạc, bình an, tín thác nơi Chúa.

Và, khi ta thiết tha yêu người, thì chẳng còn chỗ cho sự ghen tương, vênh vang, hiềm thù… nhưng là đối xử tôn trọng, khiêm nhu, tha thứ cho nhau.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta nhiệt tâm sống tình mến Chúa, và yêu người ngay từ bây giờ, để đáng dự tiệc Chiên Thiên Chúa trên bàn thờ này và còn đáng dự tiệc trên Nước Thiên Đàng, trong ngày sau hết. Amen.