Đv CHÂU SƠN ĐD: 0263.3849164

CHÓ CON CŨNG ĐƯỢC ĂN BÁNH CỦA CHỦ Suy niệm Tin mừng Thứ Tư, Tuần XVIII: Mt 15,21-28

Lòng thương yêu người ngoại của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về cách đối xử với những anh chị em ngoại đạo đang sống ngay bên cạnh. Có khi nào ta coi khinh họ? Có khi nào ta chưa đánh giá họ cho đúng mức? Có khi nào ta kiêu ngạo không nhận ra đức tin mạnh mẽ của họ? Thực sự, người ngoại cũng có rất nhiều điều tốt chúng ta cần học hỏi nơi họ.

 

CHÓ CON CŨNG ĐƯỢC ĂN BÁNH CỦA CHỦ

Suy niệm Tin mừng Thứ Tư, Tuần XVIII: Mt 15,21-28

M. Lasan Châu Sơn

Sau cuộc tranh luận với người Pharisêu tại Giêrusalem về vấn đề sạch dơ. Chúa Giêsu đang di chuyển về miền Tia và Xiđôn là vùng đất của dân ngoại thì này có một phụ nữ ở đó kêu lên: “Lạy Ngài là con vua Đa vít xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” động từ “kêu lên” bộc lộ một tâm tình tín thác, khẩn xin thống thiết, chân thành của người đàn bà ngoại giáo này. Thế nên, trước lời thử thách của Chúa Giêsu: ‘không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con” thì bà vẫn một lòng tín thác đầy khiêm hạ: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ cho con cũng được ăn những miếng vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Bà tự nhận mình là lũ chó con trong nhà Thiên Chúa, bởi thế cho nên cũng được dự phần ân phúc mà Thiên Chúa ban cho con cái Ngài.

Để nhận ra đức tin của người phụ nữ ngoại giáo này, chúng ta đi vào đất nước Do thái thời Chúa Giêsu. Vào thời đó, cách đối xử của người Do thái đối với người dân ngoại chưa được tế nhi và cở mở như ngày nay. Người dân ngoại giáo bị dân Do thái khinh miệt và gọi là chó má, người Do thái nào bước chân vào nhà người ngoại thì bị nhiễm uế. Vậy thì người phụ nữ ngoại giáo này quá liều khi dám cả gan chen vào đám đông người Do thái để được gặp Chúa Giêsu và trút mọi nỗi khổ đau cho Ngài. Mặc cho dân chúng can ngăn cản, khinh miệt, mặc cho các môn đệ bực giọng: “Thầy bảo bà ấy về đi vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi”. Không có đức tin mạnh mẽ bà không thể làm được như vậy.

Chúa Giêsu nhìn thấu đức tin chân thành của bà. Nhưng ban đầu ngài im lặng có vẻ không quan tâm lại còn thử thách bà, chính là để cho đức tin của bà có cơ hội tăng triển, để rồi Chúa tuyên dương bà giữa đám đông người Do thái: “Lòng tin của bà lớn thật. Bà muốn thế nào thì được như vậy và ngay lập tức con bà được khỏi bệnh”. Chúa Giêsu đối xử với người ngoại cách tuyệt vời, ngài không khinh miệt, không xua đuổi, nhưng tận tình yêu thương, khích lệ, tôn trọng và rộng rãi ban ơn cho họ.

Lòng thương yêu người ngoại của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về cách đối xử với những anh chị em ngoại đạo đang sống ngay bên cạnh. Có khi nào ta coi khinh họ? Có khi nào ta chưa đánh giá họ cho đúng mức? Có khi nào ta kiêu ngạo không nhận ra đức tin mạnh mẽ của họ? Thực sự, người ngoại cũng có rất nhiều điều tốt chúng ta cần học hỏi nơi họ.

Vậy, suy niệm Tin mừng nói về đức tin của người đàn bà ngoại giáo, chúng ta nhận ra họ có nhiều đức tính tốt đáng để chúng ta noi theo đó là đức tin chân thành, lòng biết ơn, lòng yêu người. Chúng ta cũng  nghiệm ra rằng Thiên Chúa luôn rộng rãi ban ơn cho tất cả những ai thành tâm cầu khẩn người, không cứ là người có đạo hay không có đạo. Hễ ai tín thác nơi Chúa thì luôn được Người yêu thương. Như “lửa thử vàng gian nan thử đức”, đức tin cũng được chứng thực bằng thái độ kiên nhẫn trong thử thách, bằng lòng trung thành và khiêm tốn trong việc làm. Đức tin chân thật, được tỏ lộ bằng cuộc sống yêu thương hết thảy mọi người, nhất là những ai nghèo khổ, bệnh tật... Nguyện xin Chúa cho chúng ta có một đức tin tinh tuyền như thế. Amen.