Đv CHÂU SƠN ĐD: 0263.3849164

ĐAN VIỆN CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG: THÔNG BÁO

Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương hân hoan vui mừng dâng lời tạ ơn Chúa và thông báo về vị tân Viện Phụ của Cộng đoàn.

 

ĐAN VIỆN CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG: THÔNG BÁO

 

Nhờ ơn Chúa, sự bầu cử của Đức Maria, Cha Thánh Giuse và toàn thể các Thánh, Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương hân hoan vui mừng dâng lời tạ ơn Chúa và thông báo về vị tân Viện Phụ của Cộng đoàn.

Cùng với sự chủ tọa của Viện Phụ Hội Trưởng - Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn, Viện Phụ Đan Viện Phước Sơn và sự hiện diện của Viện Phụ Boscô Trần Văn Thành, Viện phụ Đan Viện Châu Thủy, vào lúc 9giờ 35 phút sáng ngày 25 tháng 04 năm 2019, Hội Đồng Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương đã bầu chọn Cha Đaminh Saviô Trần Thiết Hùng, làm Viện Phụ thứ 7 cho Cộng đoàn.

Xin hiệp ý với mọi thành viên trong Đan Viện chúng tôi để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho tân Viện Phụ vừa được Chúa đặt lên coi sóc nhà Chúa.

 

 Tiểu sử Tân Viện Phụ Đaminh Saviô:

Sinh ngày 28-11-1957, tại Bảo Lộc  - Lâm Đồng

Nhập dòng: 22-06-1975

Tập sinh: 08-12-1975

Khấn lần đầu: 08-12-1978

Khấn trọng: 15-08-1982

Linh mục: 27-12-1997

 

 

 

BTT. Châu Sơn Đơn Dương