Đv CHÂU SƠN ĐD: 0263.3849164

Lời Ngài là ánh sáng đời con Suy niệm Gn 3,1-5.10; Mc 1,14-20 (Chúa Nhật III, Thường niên, Năm B)

..có biết bao lần chúng ta đã làm ngơ, làm sai, làm ngược lại mệnh lệnh của Chúa. Chúng ta chạy xa Chúa khi nằm lì trong bóng tối của tội lỗi, chúng ta bịt tai nhắm mắt trước những khốn khổ của anh em. Chúng ta rất giống với Giôna chạy trốn Chúa trong những hoàn cảnh thực tế đời sống chúng ta. Nhưng dù chúng ta có cố chạy trốn khỏi vòng tay yêu thương của Chúa, thì Chúa vẫn gọi mời, vẫn không ngừng yêu thương dẫn dắt chúng ta, như Ngài đã không bao giờ bỏ mặc Giôna trong thành Ninivê.

Lời Ngài là ánh sáng đời con

Suy niệm Gn 3,1-5.10; Mc 1,14-20 (Chúa Nhật III, Thường niên, Năm B)

M. Lasan Châu Sơn

Phụng vụ Lời Chúa trong Chúa nhật III, Thường niên, năm B hôm nay mời gọi chúng ta hãy lắng nghe và thực thi ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời mình.

Bài trích sách Giôna, kể lại việc ông Giôna đã làm theo lời Đức Chúa truyền, ông đi đến thành phố Ninive (thuộc nước Iran ngày nay) và công bố: “Còn 40 ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá đổ”. Thế là cả thành Ninivê tỏ lòng sám hối. Tuy nhiên, nếu chúng ta đọc sách Giôna ở đoạn trước (1,1-16;2,1.11), sẽ thấy không phải ngay từ đầu Giôna đã tuân lệnh Thiên Chúa như vậy đâu, mà ông đã làm theo ý riêng ông. Chúa sai ông đi Ninivê, nhưng thay vì đi Ninivê, ông lên tàu đi ngược về Tácsít ở Tây Ban Nha cách Ninivê khoảng 3.500 km, để chạy trốn Đức Chúa… và số mạng Giôna như chúng ta đã biết, Đức Chúa gây ra bão lớn khiến con tàu như sắp vỡ tan, người trên tàu sợ hãi quăng ông xuống biển, lập tức biển yên sóng lặng. Khi Giôna chìm xuống nước thì có một con cá lớn nuốt ông vào, Giôna đã ở trong bụng cá 3 đêm ngày. Rồi Đức Chúa khiến con cá nhả ông ra trên đất cạn. Lúc ấy Đức Chúa nói với ông: Ngươi chịu đi Ninivê chứ? Lần này ông đã đi đến Ninivê rao giảng đúng theo lời Đức Chúa truyền.

Một cách nào đó, chúng ta bắt gặp được hình ảnh của mình nơi những hành động của Giôna. Vì chúng ta cũng được Chúa sai đi làm nhân chứng tình yêu, của Chúa giữa thế gian này. Nhưng có biết bao lần chúng ta đã làm ngơ, làm sai, làm ngược lại mệnh lệnh của Chúa. Chúng ta chạy xa Chúa khi nằm lì trong bóng tối của tội lỗi, chúng ta bịt tai nhắm mắt trước những khốn khổ của anh em. Chúng ta rất giống với Giôna chạy trốn Chúa trong những hoàn cảnh thực tế đời sống chúng ta. Nhưng dù chúng ta có cố chạy trốn khỏi vòng tay yêu thương của Chúa, thì Chúa vẫn gọi mời, vẫn không ngừng yêu thương dẫn dắt chúng ta, như Ngài đã không bao giờ bỏ mặc Giôna trong thành Ninivê.

Ninivê là một thành phố lớn lắm, phải đi 3 ngày mới hết. Giôna vào thành đi 1 ngày đường và công bố “Còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị phá đổ”. Giôna đi 1 ngày đường có nghĩa là ông mới đi được 1/3 thành phố. Thế mà cả thành Ninivê từ vua quan, cho tới thứ dân, đến súc vật đều bày tỏ lòng sám hối. Bởi vì họ đã thật lòng sán hối cho nên Thiên Chúa không giáng phạt như Ngài đã đe. Tất cả những điều đó cho thấy rằng chỉ cần con người có một chút thiện chí lắng nghe và làm theo Lời Thiên Chúa thì chính Thiên Chúa sẽ làm cho thành toàn mĩ mãn.

Chắc hẳn trong cuộc sống đức tin hằng ngày chúng ta đền cảm nghiệm rõ điều này. Sống trong cộng đoàn, sống trong giáo xứ, chúng ta là những người tầm thường, chẳng có gì là tài danh đức độ, thế mà Chúa vẫn tín nhiệm tuyển chọn chúng ta làm linh mục, tu sĩ, làm ông nọ bà kia… để lo việc nhà Chúa, phục vụ anh chị em. Hơn nữa, khi chúng ta có thiện tâm giúp đỡ ai thì Chúa coi như là làm cho chính Chúa, Ngài lại ban muôn phúc lộc, ơn bình an, sức mạnh giúp chúng ta vượt thắng được mọi gian nan. Vâng, Chúa luôn ban ơn thiện hảo vượt quá những gì chúng ta mong đợi, chỉ cần chúng ta có một chút lòng tin nơi Ngài.

Điều ấy thật đúng với bốn môn đệ Chúa kêu gọi hôm nay đã dám đặt niềm tin nơi Chúa. Các ông dám bỏ lại cuộc sống an cư, nghề nghiệp ổn định, gia đình êm ấm, bạn chài thân quen… để đi theo anh chàng Giêsu, mới chừng 30 tuổi, với một lời hứa chưa có gì là bảo đảm: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Ấy thế mà bốn môn đệ vẫn quyết tâm đi theo Chúa. Và quả thực chính Chúa đã dùng những anh chài lưới ít học, quê mùa đó loan Tin mừng đến tận cùng trái đất.

Chúa nhật III, thường niên còn gọi là “Chúa nhật cử hành, suy tư và phổ biến Lời Chúa”. Vì “Hội thánh vẫn tôn kính Thánh Kinh như từng tôn kính chính Mình Thánh Chúa” (x. DV 21). Cả hai nuôi dưỡng và chi phối toàn diện đời sống Kitô hữu. Hơn nữa: “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô” (thánh Giêrônimô). Vậy nên, ước gì chúng ta luôn say mến học hỏi, suy niệm Lời Chúa để Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chúng ta (x. Tv 118;105) tìm về Nguồn Sáng giữa thế giới mịt mù này.