Đv CHÂU SƠN ĐD: 0263.3849164

Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương: Thánh lễ Mừng Bổn Mạng với Nghi thức Mặc Áo Tập và Khấn Dòng - Mai Thi

Nghi thức khấn dòng diễn ra sau bài giảng lễ của Viện Phụ Vianney. Những lời huấn dụ của ngài với 4 Tập sinh trước khi tuyên khấn lần đầu xoay quanh nghĩa vụ và bổn phận của người tu sĩ trong Đan viện khi khởi sự tập sống các lời khuyên Phúc âm trong giai đoạn quan trọng trước khi thực hiện quyết định cuối cùng là tuyên khấn trọn đời cùng với quí Cha và anh em trong Đan viện.

ĐAN VIỆN CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG MỪNG LỄ THÁNH TỔ PHỤ BIỂN ĐỨC - Mai Thi

Với thánh lễ mừng thánh tổ phụ Biển Đức, các Đan sinh khắp nơi có thêm động lực để sống căn tính đan tu trong ơn gọi tận hiến của mình. Riêng với các anh em xác định lại ơn gọi và khấn gia hạn thêm thời gian, đây là mốc quan trọng để anh em nói lên quyết tâm dâng hiến của mình với Thiên Chúa theo lý tưởng Đan tu mà thánh Biển Đức đã vạch ra.

BÀI GIẢNG LỄ TẠ ƠN TẠI ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG - Mai Thi

Với tâm tình tạ ơn và khát khao trở nên những môn đệ trung tín như lòng Chúa mong ước, theo gương Linh mục mẫu là Đức Giêsu Kitô.

VÀI GHI NHẬN TRONG THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ TẠI ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG

Ước mong Năm Thánh lòng thương xót này như một cơ hội giúp các Giám mục luôn sống lòng thương xót như Cha, các linh mục ý thức mình là dụng cụ của lòng thương xót Chúa, các phó tế là những người loan truyền lòng thương xót Chúa, các đan sĩ là chứng nhân của lòng thương xót Chúa, và mọi tín hữu là hoa trái của lòng thương xót Chúa trong xã hội tục hóa hôm nay.

ĐAN VIỆN CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG MỪNG XUÂN BÍNH THÂN - Mai Thi

Ai cũng cảm thấy niềm vui rạng rỡ của tình đồng đội và tình đệ huynh giữa các thành viện trong đại gia đình Đan viện với niềm vui thánh thiêng của mùa xuân lòng thương xót Chúa.

Kí sự ngày Thăm viếng thứ 2 của Tổng phụ Giuseppe Lepori tại Đan viện Châu Sơn Đơn Dương-Mai Thi

Tạ ơn Chúa đã cho Tổng phụ bằng an khỏe mạnh và hoàn thành tốt đẹp chuyến viếng thăm Đan viện Châu Sơn Đơn Dương.

TỔNG PHỤ DÒNG XITÔ - MAURO GIUSEPPE LEPORI THĂM ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG - Mai Thi

Từ chiều ngày 26 tháng Giêng ngài đã đến Đan viện Châu Sơn Đơn Dương, khởi đầu cho những ngày thăm viếng tại đây.

LÀM PHÉP TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ TẠI ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG - Mai Thi

Nguyện xin Mẹ Maria gìn giữ, nâng đỡ, chúc lành và bầu cử cho mọi người tới đây sống những giây phút riêng tư với Mẹ và cùng Mẹ sống tâm tình tạ ơn Chúa và kết hợp liên lỉ với Chúa trong chính sứ mạng và ơn gọi của mình.