Đv CHÂU SƠN ĐD: 0263.3849164

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP THÁNH LỄ CHÚC PHONG VIỆN PHỤ ĐAMINH SAVIO TRẦN THIẾT HÙNG

Thánh lễ chúc phong của Viện Phụ Đaminh Saviô

 

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ CHÚC PHONG VIỆN PHỤ

ĐAMINH SAVIO TRẦN THIẾT HÙNG

 

 

Kính thưa quí vị!

Như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 25 tháng 04 năm 2019, Hội Đồng Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương với sự chủ tọa của Viện Phụ Hội Trưởng - Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn, Viện Phụ Đan Viện Phước Sơn và sự hiện diện của Viện Phụ Boscô Trần Văn Thành, Viện phụ Đan Viện Châu Thủy đã bầu chọn Cha Đaminh Saviô Trần Thiết Hùng, làm Viện Phụ thứ 7 cho Cộng đoàn Xitô Châu Sơn Đơn Dương.

Thánh lễ chúc phong của Viện Phụ Đaminh Saviô được tổ chức tại Đan viện Châu Sơn Sacramento Hoa Kỳ, vào rạng sáng ngày 13 tháng 10 năm 2019 giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng ngày 12 tại Hoa Kỳ. Đức Tổng Phụ dòng Xitô Giuseppe Lepori sẽ chủ sự thánh lễ chúc phong cho Viện Phụ Đaminh Saviô.

Xin hiệp quí vị hiệp ý tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Tân Viện Phụ Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương trong nhiệm vụ coi sóc nhà Chúa.

Mời quí vị theo dõi thánh lễ chúc phong được truyền hình trực tiếp từ địa chỉ dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=LBq32nj9qUs

 

 

 

Mai Thi