Đv CHÂU SƠN ĐD: 0263.3849164

VIDEO THÁNH LỄ AN TÁNG HÀI CỐT ĐAN SĨ LINH MỤC TOMA NGUYỄN ĐÌNH TUYỂN - Mai Thi

Thánh lễ cầu hồn cho ngài được cử hành tại nguyện đường Đan viện Châu Sơn sáng ngày 10/04/2018. Trong thánh lễ an táng hài cốt của ngài, ngoài các thành viên của Đan viện còn có hơn 40 anh em cựu đệ tử - những học trò của ngài và một số giáo dân sống chung quanh Đan viện về tham dự.

 

VIDEO THÁNH LỄ AN TÁNG HÀI CỐT

ĐAN SĨ LINH MỤC TOMA NGUYỄN ĐÌNH TUYỂN

 

Như tin đã đưa, sáng ngày 10/04/2018, tại nguyện đường Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương, đã diễn ra thánh lễ an táng hài cốt cho cha Toma Nguyễn Đình Tuyển. 

Cha Toma Nguyễn Đình Tuyển là một đan sĩ linh mục thuộc cộng đoàn Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 ngài qua Đức quốc tham dự cuộc họp của Hội khoa học quốc tế tại Berlin về giáo dục. Sau đó, vì hoàn cảnh đất nước thay đổi nên ngài không thể trở về Đan viện Châu Sơn được nữa.

Trong thời gian làm Bề Trên Đan Viện Fatima/Orsonnens, ngài bị bạo bệnh và qua đời ngày 27 tháng 01 năm 1998 và được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Orsonnens, trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ.

Sau 20 năm, vào dịp cải táng phần mộ của ngài theo nội qui của nghĩa trang giáo xứ Orsonnens, Viện phụ Vianney Nguyễn Tri Phương và anh em thuộc Đan viện Châu Sơn đã quyết định đưa hài cốt ngài về an táng tại nghĩa trang của Đan viện để anh em trong cộng đoàn sống chết đều có nhau. Thánh lễ cầu hồn cho ngài được cử hành tại nguyện đường Đan viện Châu Sơn sáng ngày 10/04/2018. Trong thánh lễ an táng hài cốt của ngài, ngoài các thành viên của Đan viện còn có hơn 40 anh em cựu đệ tử - những học trò của ngài và một số giáo dân sống chung quanh Đan viện về tham dự.

 

Mai Thi

 

*** Mời xem Video về Thánh lễ an táng Hài cốt của Cha Toma và những nghi thức liên hệ.