Đan viện Châu Thủy: 0252.3870756

Các Nữ Đan sĩ Xitô Thánh Gia Thăm Đan Viện Thánh Mẫu Châu Thủy

Các Nữ Đan sĩ Xitô Thánh Gia Thăm Cộng đoàn Châu Thủy (Hoàng Luật)

MỪNG KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP HỘI DÒNG XITO THÁNH GIA

Mừng Kỷ Niệm 100 Năm thành lập Hội Dòng Xitô Thánh Gia (M. Louis Gonzaga Hoàng Luật)

CÁC TÂN LINH MỤC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU THỦY

Các Tân Linh mục Gp. Phan Thiết Dâng lễ tạ ơn tại Đan viện Châu Thủy(Hoàng Luật)

LỄ KHẤN DÒNG TẠI ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU THỦY

Đan viện Xitô Châu Thủy Hồng Ân Thánh Hiến(Hoàng Luật)

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU THỦY, KÍNH VIẾNG VÀ DÂNG LỄ CẦU CHO ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG

Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy, kính viếng và dâng lễ cầu nguyện cho Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống(Hoàng Luật)