Đan viện CHÂU THUỶ: 0252.3870756

CD 7 : KINH TÌNH YÊU (Lm. Ân Đức, O.Cist)

12 Ca khúc của Linh mục Ân Đức, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

CD 7: KINH TÌNH YÊU
(Lm. Ân Đức, O.Cist)


1. Kinh tình yêu

2. Lời giới thiệu

3. Tìm nhau

4. Chúa là điểm tựa

5.Quảng đại hiến dâng

6. Lời tình tự

7. Tình yêu chân thật

8. Chúa đã thương

9. Nhớ nguồn

10. Trái tim nào

11. Bài ca người mục tử

12. Hai chiều của tình yêu

13. Xin cám ơn Ngài