Đan viện CHÂU THUỶ: 0252.3870756

CD 8 : NIỀM VUI VÀ HY VỌNG (Lm. Ân Đức, O.Cist)

NIỀM VUI VÀ HY VỌNG
(Lm. Ân Đức, O.Cist)

1. Niềm vui và hy vọng

2. Lời giới thiệu

3. Sống phút hiện tại

4. Ra đi trên đường hy vọng

5. con xin chọn Chúa mà thôi

6. Đường con đi

7. Bổn phận của con

8. Dấu chứng tình yêu

9. Kiên trì theo Chúa

10. Con không cô đơn

11. Mẹ và con

12. con có một tổ quốc