Đan viện CHÂU THUỶ: 0252.3870756

Suy niệm thứ 2 Tuần 7 Phục sinh - Lm. Hoàng Luật

Thứ 2 Tuần 7 PS
(Cv 19,1-8; Ga 16,29-33)

    Trước khi đi vào cuộc thương khó để hoàn thành sứ mạng cứu chuộc nhân loại, Chúa Đức Giêsu với tư cách là người Thầy, là người đứng đầu, là người lãnh đạo, Ngài thấy trước những gì sẽ xảy ra cho mình, cũng như các môn đệ. Ngài đã có những lời tâm sự, dạy bảo, nói trước cho các môn đệ những sự việc sắp xảy ra; những khó khăn sắp xảy đến, để các ngài sẵn sàng đón nhận và đứng vững trong cơn bách hại. Suốt tuần vừa rồi chúng ta đã nghe những lời tâm sự ấy, nào là Thầy đi thì có lợi cho các con. Thầy đi nhưng không để các con mồ côi đâu. Thầy đi Đấng bảo trợ sẽ đến. Thế gian sẽ ghét các con vì các con không thuộc về thế gian. Và câu kết bài Tin mừng Chúa Giêsu cho các môn đệ biết: Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.

     “Thế gian” trong Tin Mừng thánh Gioan, thường có bốn ý nghĩa:

     Thứ nhất, thế gian là vũ trụ, trái đất mà Thiên Chúa đã tạo thành. Chẳng hạn “Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

    Thứ hai, thế gian là nhân loại mà Thiên Chúa yêu thương. Chẳng hạn câu : “Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian; Thiên Chúa đã yêu thế gian đế nỗi đã ban con một Mình cho thế gian”.

    Thứ ba, thế gian là những người chưa tin. Chẳng hạn khi Ngài cầu nguyện: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con”.

    Thứ tư, thế gian là những người khước từ Chúa Giêsu, đó là dân Do Thái, nhất là các thượng tế, biệt phái, kinh sư. Và đây chính là ý nghĩa mà Chúa Giêsu nói trong đoạn Tin mừng hôm nay: “Thầy đã thắng thế gian”.

     Thật vậy, Chúa Giêsu đã thắng thế gian, đã thắng những âm mưu thù nghịch của các biệt phái, các thượng tế và quyền lực của sự dữ khi Ngài bẻ gãy xiềng xích sự chết và sống lại lên trời vinh hiển. Ngài lên trời sẽ ngự tòa xẻt xử, ai tin thì được cứu, ai không tin thì sẽ bị luận phạt.

     Chúa cũng mời gọi các tông đồ hãy can đảm chấp nhận những đau thương như Ngài, “vì tớ không hơn chủ” để các ngài cũng được chung hưởng vinh quang. Nhờ lời Chúa Giêsu khích lệ, mách bảo trước, các môn đệ đã can đảm sống chết cho Tin Mừng. Các ngài cũng đã bị bắt bớ, bị hành hạ giống như Thầy mình và các Ngài cũng đã thắng thế gian. Trước mắt thế gian, các ngài như là những người thua thiệt, những kẻ thất bại, nhưng trước mặt Thiên Chúa và thời gian, các ngài là những người chiến thắng vẻ vang. Nhìn vào thực tế, hôm nay thế giới không nhắc tới những người giết hại Chúa Giêsu, giết các tông đồ, có nhắc cũng là để lên án tội ác họ mà thôi. Còn Chúa Giêsu, các tông đồ vẫn được nhiều người, nhiều thế hệ yêu mến ca tụng, tôn kính. Chiến thắng của người công chính là ở chỗ đó.

    Ngày nay nhiều nơi các Kitô hữu vẫn còn bị bách hại, không cho rao giảng Tin mừng, cấm cách sinh hoạc tôn giáo. Hằng năm vẫn có những linh mục, tu sĩ bị giết hại vì là môn đệ Chúa Giêsu, vì Tin Mừng. Chúng ta hãy xin Chúa giúp sức cho các nhà truyền giáo được sự cam đảm để các ngài đủ sức chịu đựng những khó khăn nguy hiểm.

   Riêng với chúng ta, xã hội có phần dễ dàng nhưng tính “thế gian” trong con người chúng ta vẫn mạnh liệt như thường. Chúng ta được mời gọi hãy can đảm chiến thắng những " tính thế gian" trong con người của mình, bằng cách từ bỏ những đam mê xấu và sống theo Tin mừng Chúa dạy, giống như các thánh tử đạo Carolo Lwanga và các bạn tử đạo mà chúng ta mừng kính hôm nay.

Lm. Louis Gonzaga Hoàng Luật