Đan viện Châu Thủy: 0252.3870756

Thiệp mời mừng lễ NGỌC KHÁNH - KIM KHÁNH - NGÂN KHÁNH và TUYÊN KHẤN TRỌNG THỂ.

9h ngày 20 tháng 8 năm 2018, tại Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn.