Đan viện FATIMA: +41266531960

THÁNH LỄ KHẤN TRỌNG THẦY GIUSE PHẠM BÁ THÀNH CỘNG ĐOÀN FATIMA

Thầy Dòng phải là con người cầu nguyện (DN 118)

Thiệp mời: LỄ KHẤN DÒNG (Cđ Fatima)

Thánh lễ cử hành vào lúc 10h30, ngày 10-06-2017,

Hình ảnh Đan viện FATIMA

Một vài hình ảnh mới nhất của Cộng đoàn Fatima - Thụy Sĩ