Đan viện FATIMA: +41266531960

Thiệp mời: LỄ KHẤN DÒNG (Cđ Fatima)

Thánh lễ cử hành vào lúc 10h30, ngày 10-06-2017,

Hình ảnh Đan viện FATIMA

Một vài hình ảnh mới nhất của Cộng đoàn Fatima - Thụy Sĩ