Đan viện FATIMA: +41266531960

Thiệp mời: LỄ KHẤN DÒNG (Cđ Fatima)

Thánh lễ cử hành vào lúc 10h30, ngày 10-06-2017,

Nhờ Hồng Ân Thiên Chúa

Cộng đoàn Fatima hân hoan kính báo

 

Tuyên khấn sơ khởi

Fm Giuse PHẠM BÁ THÀNH

Tuyên khấn trọn đời

Fm Andre HOÀNG VĂN ĐIỆP

 

Thánh lễ cử hành vào lúc 10h30, ngày 10-06-2017,

tại Nguyện đường Đan viện Thánh Mẫu Fatima

do Cha viện trưởng GB Trần Văn Chuyên chủ sự.