Đan Viện PHƯỚC HIỆP: 0933842492

Đan viện Thánh Mẫu Phước Hiệp (21/5/2022): THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG ĐAN VIỆN TỰ TRỊ VÀ CHA VIỆN TRƯỞNG TIÊN KHỞI

Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp: Thánh Lễ Tạ Ơn mừng Đan Viện tự trị và Cha Viện Trưởng tiên khởi, ngày 21 tháng 5 năm 2022.

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU PHƯỚC HIỆP SỬ LƯỢC

Ngày 8 tháng 3 năm 2022, Tổng hội Khóa XVIII - năm 2022, họp tại Đan Viện Vĩnh Phước, quyết định nâng Đan viện đơn lập Phước Hiệp lên hàng Đan viện tự trị, trở thành Đan viện thứ 13 của Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam.

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU PHƯỚC HIỆP HÂN HOAN BÁO TIN

Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp hân hoan báo tin, 19.03.2022