Đan viện Phước Vĩnh: 0294.3827155

Lễ Giáng Sinh: Lễ Đêm: Lc 2, 1-14

sứ điệp Giáng Sinh là sứ điệp của bình an, vì chính con người Chúa Giêsu, nội dung chính của sứ điệp Giáng Sinh, là sự bình an cho chúng ta

Một đi chung cùng nhau - Số 150- Lời Trối Fr. Vinh-sơn Hoà

Một khi đã cảm nhận được sự “đi chung cùng với nhau”, mỗi người chúng ta sẽ không còn cảm nhận mình chỉ là khách bộ hành hay một lữ khách đơn thuần