Đan viện PHƯỚC VĨNH: 0294.3827155

THỨ SÁU TUẦN I MV ( Isa 29:17-24; Mt 9:27-31).

Chúa Giêsu, đối tưởng của niềm hy vọng của chúng ta là vô giá, là giá trị vượt trên mọi gía trị. Do đó niềm hy vọng của chúng ta cần phải có thời gian chờ đợi để đức tin của chúng ta được mạnh hơn

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU PHƯỚC VĨNH: Ngày hồng phúc

Qua nghi thức cung hiến này, giúp chúng con ý thức hơn sứ vụ của đời đan tu chiêm niệm; hàng ngày dâng lên Thiên Chúa hiến tế tạ ơn, những lời kinh tiếng hát, để cùng với Giáo hội phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em bằng đời sống âm thầm, cầu nguyện và hy sinh.

Lễ Giáng Sinh: Lễ Đêm: Lc 2, 1-14

sứ điệp Giáng Sinh là sứ điệp của bình an, vì chính con người Chúa Giêsu, nội dung chính của sứ điệp Giáng Sinh, là sự bình an cho chúng ta