Đan viện PHƯỚC VĨNH: 0294.3827155

THẢO KÍNH CHA MẸ

Xuyên suốt Lời Chúa hôm nay chỉ nhắm đến Gia đình. Quá khứ của gia đình là tổ tiên ông bà, hiện tại của gia đình là cha mẹ, tương lai của gia đình là con cái. Tất cả đều là thành viên của gia đình Đại hay gia đình nhỏ. Mỗi thành viên trong vai trò của mình ý thức trách nhiệm xây dựng gia đình mình

TRONG GIÁO HỘI KHÔNG CÓ DÂN CHỦ

Việc của chúng ta là ở với Ngài, sống gắn bó với Ngài và làm những gì Ngài giao phó, tức là sống sứ vụ của mình trong lòng Giáo Hội.

THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG CÔNG MINH VÀ NHÂN TỪ

Chúng ta phải hiểu thế nào về việc Thiên Chúa cùng một lúc vừa công bằng, công minh nhưng cũng vừa nhân từ?