Đan viện PHƯỚC VĨNH: 0294.3827155

THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG CÔNG MINH VÀ NHÂN TỪ

Chúng ta phải hiểu thế nào về việc Thiên Chúa cùng một lúc vừa công bằng, công minh nhưng cũng vừa nhân từ?

Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA VIỆC CẦU NGUYỆN

“Có nhiều khi chúng ta cầu xin Chúa biến đổi mà không phải biến đổi chúng ta mà biến đổi người khác như chúng ta muốn, thật nực cười”.

THỨ SÁU TUẦN I MV ( Isa 29:17-24; Mt 9:27-31).

Chúa Giêsu, đối tưởng của niềm hy vọng của chúng ta là vô giá, là giá trị vượt trên mọi gía trị. Do đó niềm hy vọng của chúng ta cần phải có thời gian chờ đợi để đức tin của chúng ta được mạnh hơn

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU PHƯỚC VĨNH: Ngày hồng phúc

Qua nghi thức cung hiến này, giúp chúng con ý thức hơn sứ vụ của đời đan tu chiêm niệm; hàng ngày dâng lên Thiên Chúa hiến tế tạ ơn, những lời kinh tiếng hát, để cùng với Giáo hội phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em bằng đời sống âm thầm, cầu nguyện và hy sinh.