Đan viện Phước Vĩnh: 0294.3827155

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU PHƯỚC VĨNH: Ngày hồng phúc

Qua nghi thức cung hiến này, giúp chúng con ý thức hơn sứ vụ của đời đan tu chiêm niệm; hàng ngày dâng lên Thiên Chúa hiến tế tạ ơn, những lời kinh tiếng hát, để cùng với Giáo hội phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em bằng đời sống âm thầm, cầu nguyện và hy sinh.

Lễ Giáng Sinh: Lễ Đêm: Lc 2, 1-14

sứ điệp Giáng Sinh là sứ điệp của bình an, vì chính con người Chúa Giêsu, nội dung chính của sứ điệp Giáng Sinh, là sự bình an cho chúng ta

Một đi chung cùng nhau - Số 150- Lời Trối Fr. Vinh-sơn Hoà

Một khi đã cảm nhận được sự “đi chung cùng với nhau”, mỗi người chúng ta sẽ không còn cảm nhận mình chỉ là khách bộ hành hay một lữ khách đơn thuần