Đan viện PHƯỚC VĨNH: 0294.3827155

SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN TRONG GIỜ CHẦU THÁNH THỂ (Tĩnh tâm năm 2021)

Xin cho chúng con biết biến đổi và canh tân đời sống của chúng con, hầu chúng con sống đẹp lòng Chúa hơn, thương mến và trân trọng nhau hơn.

LOGIC Ý TƯỞNG LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ CN XXVIII HÔM NAY ĐƯỢC DIỄN TẢ...

Cách tiếp cận Lời Chúa như trên có vẻ khác lạ, vượt ra khỏi khuôn khổ thông thường, nhưng cách tiếp cận này như đi vào hậu trường của sân khấu để thấy rõ bối cảnh thực sự của những gì đang diễn ra. Hiểu biết tiền bạc, sứ điệp Tin Mừng cũng lộ ra. Chẳng lẽ không nên làm như vậy sao?

TẤT CẢ CHỈ LÀ MỘT TRONG CHÚA KITÔ

Căn cứ vào 3 tiêu chuẩn sau đây để phân định đâu là hoạt động của Chúa Thánh Thần và đâu là hoạt động của mà quỷ. Đó là những hoạt động: nhắm đến đức ái, làm chứng cho Chúa Kitô, và sự phục vụ.