Ai muốn làm đầu phải hầu thiên hạ. Ai muốn làm lãnh tụ phải phục vụ anh em...
Trong sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa, người công chính bị bách hại, bị giết lại là một...
Tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu và xác tín vào mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Người thôi chưa...
Chúa bảo chúng ta vác thập giá mình chứ không buộc vác giùm ai. Vác thập giá của mình, chính là...
Nội san HGCN kính mời toàn thể anh chị em đan sĩ trong Hội Dòng khăn gói ‘lên tàu’ hướng thẳng về...
Lời nguyện xin đơn thành cộng với tấm lòng rộng mở để đón nhận... làm nên phép lạ.
Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa làm cho con người được mở ra: mở ra để ca ngợi Thiên Chúa, mở ra để đến với tha...
Vắng ơn Cha cuộc đời nên cô quạnh, thiếu tình người giá lạnh phủ con tim...
Đối với Chúa Giêsu, quan niệm về những đòi hỏi của Thiên Chúa được thể hiện lớn nhất bằng luật yêu...
Yêu mến, quý trọng và thực hành luật Chúa trong niềm vui.
Khi Con Thiên Chúa đi vào vinh quang của Chúa Cha, Người mang trên đôi vai toàn thể thụ tạo mà Người đã...
Người môn đệ Đức Giêsu luôn bị đặt trước sự chọn lựa, một sự chọn lựa không khoan nhượng và mạnh mẽ, một...
Tin vào lời giảng dạy của Chúa Giêsu về Bánh Hằng Sống sẽ đưa con người ta đạt đến sự sống đời đời, tức...
Trong lịch sử loài người có những câu hỏi lớn luôn đặt ra như: nguồn gốc của vũ trụ và loài người là...
SUY NIỆM
TIN TỨC
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ