Nữ Đv VĨNH PHƯỚC: 0251.3984644

CẦU NGUYÊN CHO ĐẠI DỊCH VIRUS CORONA

 

    Ngày 10/02/2020 vừa qua, Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo đã chọn Đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước để dâng Thánh lễ cầu nguyện cho đại dịch virus Corona. Ngài nói lên tầm quan trọng của các Đan sĩ trong Hội thánh, họ là những con người luôn ở trước thánh nhan để cầu nguyện cho những nhu cầu của Giáo Hội của xã hội. Ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ dẫu trong cơn nguy khốn ngặt nghèo, chúng ta chạy đến với Chúa, đặc biệt qua lời bầu cử của Đức Mẹ, thánh Giuse và các Thánh Quan Thầy, cũng như các Thánh Tổ phụ của chúng ta. Xin các Ngài chuyển cầu ... 

XEM BÀI GIẢNG VÀ  HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY