Nữ Đv VĨNH PHƯỚC: 0251.3984644

CHÙM HOA NHỎ (M. Tân Trang_VP)

Chùm hoa nhỏ trong rừng hoa ân sủng. Phúc âm thầm chắt lắng giọt ơn thiêng.

 

 

CHÙM HOA NHỎ

 

M. Tân Trang_VP

 

                              Mùa trái trăng dâng hiến đã chín vàng
                              Niềm hạnh phúc trong tim như oà vỡ
                              Chùm hoa nhỏ trong rừng hoa ân sủng
                              Phúc âm thầm chắt lắng giọt ơn thiêng.

                              Trong huyền thế yêu thương rộng mênh mông
                              Trên mảnh đất rồng tiên Người gieo cấy
                              Xin cảm tạ Thiên Ân niềm trông cậy
                              Tri ân Người dấu chân đây Tổ Phụ
                              Cùng lớp lớp cha anh bóng người qua
                              Lời huấn đức dạy dỗ sống an hoà
                              Nên gương sáng mầm gieo nay nở rộ.

                              Ôi! Cánh hoa trong khung trời đan viện
                              Toả hương tình thanh khiết cõi trần gian
                              Đời chứng nhân thầm lặng hương toả lan
                              Ôi! Phúc Lộc! Mối tình cùng năm tháng.