Nữ Đan viện Vĩnh Phước: 0251.3984644

Chút Tâm Tình

Chút Tâm Tình...
 
R I P.
Ra đi ?  hay đã trở về !
Nắng chiều ngã bóng... nhưng Quê hiện rồi :
Dung Nhan hiền dịu, Chúa  ơi !
Là Cha Nhân Ái đời đời của con !
                      
(ĐLĐ)
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản