Nữ Đv VĨNH PHƯỚC: 0251.3984644

LỜI CHA KHUYÊN (M.Gioan_VP)

Thoả lòng ước vọng Cha hiền. Xitô đất Việt nối liền Thánh Gia

 

LỜI CHA KHUYÊN

 

M.Gioan_VP

 

Lời Cha Tổ Phụ bên tai
Gắng nên hoàn thiện, một hai luyện rèn
Mỗi ngày làm, nguyện đan xen
Cách ăn nết ở, sao nên hiền hòa
Anh em cùng sống một nhà
Chung tay xây đắp thuận hòa yêu thương
Thi nhau mau mắn làm gương
Khiêm nhường nhân đức nêu gương hàng đầu
Anh em chia sẻ vui sầu
Đan tu sẻ chia tình sâu phận người
An vui phúc hạnh nụ cười
Bên nhau tiến bước đời tươi ánh hồng
Thánh thiên tràn chảy núi sông
Trọn niềm vâng giữ, hiệp thông mọi miền
Thoả lòng ước vọng Cha hiền
Xitô đất Việt nối liền Thánh Gia
Anh em thế giới một nhà
Yêu thương nhận biết tình Cha Trên trời
Cha – con đoàn tụ sum vầy hợp hoan.