Nữ Đv VĨNH PHƯỚC: 0251.3984644

MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP

HÃY TẠ ƠN CHÚA VÌ CHÚA NHÂN TỪ

MUÔN NGÀN ĐỜI CHÚA VẪN TRỌN TÌNH THƯƠNG (Tv 117,1)

 

Đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước, Ngày 08/12/2021

Kính gởi: Viện phụ Hội Trưởng, Qúy Viện phụ, Quý viện trưởng, Quý thân nhân, ân nhân và các anh, chị, em trong Hội dòng

        Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban muôn vàn ân sủng xuống cho Viện phụ Hội Trưởng, Qúy Viện phụ, Quý viện trưởng, Quý thân nhân, ân nhân và các anh, chị, em trong Hội dòng.

       Trong tình hiệp thông tạ ơn Chúa nhân ngày khai mạc năm thánh kỷ niệm 50 năm thành lập Đan viện. Kính xin Viện phụ Hội Trưởng, Qúy Viện phụ, Quý viện trưởng, Quý thân nhân, ân nhân và các anh, chị, em trong Hội dòng cầu nguyện cho Đan viện chúng con, để chúng con luôn bước đi trong đường lối của Giáo Hội và trí ý của Đấng sáng lập, hầu danh Chúa được tôn vinh.

Chúng con chân thành tri ân. 

Nữ Đan Viện Xitô Thánh mẫu Vĩnh Phước.

 

XEM HÌNH TẠI ĐÂY