Nữ Đv VĨNH PHƯỚC: 0251.3984644

MỪNG NĂM MỚI

 

Chúng con kính báo đến quý Bề trên cùng các anh chị em trong Hội dòng 

Thánh lễ khấn dòng của các chị có chương trình trực tuyến. Kính mời Quý Bề trên và các anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho các Tân Khấn Sinh.

Chúng con chân thành cảm ơn

 

XIN XEM ĐƯỜNG LINK TẠI ĐÂY