Nữ Đv VĨNH PHƯỚC: 0251.3984644

NHỜ HỒNG ÂN THIÊN CHÚA

NỮ ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU VĨNH PHƯỚC HÂN HOAN BÁO TIN


Trọng kính Viện Phụ Hội Trưởng,
Quý Viện Phụ, Viện Trưởng,Quý Bề Trên,
Quý thành viên Hội Dòng Xitô Thánh Gia,Và Quý Vị.


Ngày 29.05.2022, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và sự chủ tọa của Viên phụ Hội Trưởng Gioan XXIII NGUYỄN VĂN SƠN, Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước đã bầu chọn 

chị M. Benado Phạm Thị Hoa (tên thường gọi : Thiên Bình)

làm Tân Viện Mẫu của Đan viện.

 

 Thông tin của Tân Viện Mẫu M. Benado Phạm Thị Hoa :
Sinh ngày: 10.10.1966
Thỉnh sinh: 15.08.1986
Tập sinh: 15.08.1987
Khấn tạm: 26.11.1989
Khấn trọn: 31.05.1993
Xin Quý Vị hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa cùng chúng con và 
cầu nguyện cho Tân Viện Mẫu cùng Cộng đoàn Vĩnh Phước ngày càng thăng tiến trong ơn gọi thánh hiến đan tu.


Chúng con chân thành tri ân Quý Vị.
Kính báo
Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước