Nữ Đv VĨNH PHƯỚC: 0251.3984644

THÁNH LỄ KHẤN DÒNG VÀ MỪNG NGÂN KHÁNH (27.05.2018)

 

Bài giảng lễ Chúa Ba Ngôi (27.5.2018)

Lễ khấn tại đan viện TM Vĩnh Phước

 

NHỮNG DẤU SÂU ĐẬM

 

Viện Phụ Hội Trưởng Duyên Thập Tự

 

      Anh chị em thân mến,

          Hôm nay chúng ta mừng trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi. Đây là đỉnh cao của mặc khải Kitô giáo : Thiên Chúa tự biểu lộ là một Thiên Chúa Ngôi Vị : là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì là một Thiên Chúa ngôi vị, nên có tương giao giữa chính Thiên Chúa và với nhân loại. Những tương giao đó in đậm dấu ấn trong những con người được kêu gọi đến sống sự hiệp thông với Người, và những dấu ấn đó không hề phai, nhưng sâu đậm và tác động tích cực trên đời sống của họ.

Hôm nay cũng là ngày bốn nữ đan sĩ mừng ngân khánh khấn dòng và sáu chị em tuyên khấn trọng thể. Một thánh lễ đầy tràn ý nghĩa. Những người chị em này, trong hành trình đời thánh hiến đan tu chiêm niệm, đã nhận được những dấu ấn khắc ghi sâu trong tâm hồn và biểu lộ trong chặng dài đời sống. Đó là những dấu ấn thật sâu đậm.

Trong ý nghĩa của ngày lễ, và nhờ các bài đọc Kinh Thánh gợi mở, tôi xin được phép chia sẻ với anh chị em về “những dấu ấn sâu đậm”, với ba phương diện : dấu ấn tuyển chọn nhưng không, dấu ấn tình yêu nghĩa tử, dấu ấn quyền năng tông đồ.

 XEM BAI GIANG TIEP THEO  

 

XEM HINH TẠI ĐÂY