Nữ Đan viện Vĩnh Phước: 0251.3984644

Thông báo WEBSITE HỘI DÒNG

Giao diện Web trên Android và IOS

 

Thông báo

Hiện nay, website Hội Dòng Xitô Thánh Gia của chúng ta đã có phiên bản dành cho hệ điều hành Android và IOS.

 

 

Mọi người từ nay có thể truy cập web Hội Dòng trên smartphone, ipad, tablet...