Giáo Hội Hoàn Vũ

VIDEO THÁNH LỄ MỪNG BÁCH CHU NIÊN THÀNH LẬP HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA

VIDEO THÁNH LỄ MỪNG BÁCH CHU NIÊN
THÀNH LẬP HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA

1918 *15/08* 2018*

Thánh Lễ được cửu hành cách trọng thể
tại Đan Viện Xitô Th
ánh Mẫu Phước Sơn
Vào lúc 9g00, Ngày 24 tháng 07 năm 2018,
do Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh,
Tổng Giáo Phận Huế, 
Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chủ sự.