Giáo Luật

Bộ Giáo Luật 1983

The Code of Canon Law
Tin liên quan