Giáo Lý HTCG

Sách GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

Ban hành ngày 11. 10. 1992, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày khai mạc Công Ðồng Va-ti-ca-nô II