GIỚI THIỆU

Ý nghĩa và Lịch sử của Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Lịch sử lòng tôn kính Trái Tim Đức Maria lên tới tận thời các Giáo Phụ. Tuy nhiên, lòng tôn kính này chỉ nở rộ cách đặc biệt trong thế kỷ 19 và 20 với một số biến cố, và đỉnh điểm của nó là năm 1996 khi Giáo hội thiết lập ngày Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ở bậc Lễ Nhớ Buộc.

Ý Nghĩa Và Lịch Sử Của Đại Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Từ năm 1857 tới nay, Đại Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su đã được cử hành trên toàn Giáo hội. Với một Tông Sắc vào ngày 23 tháng 08 năm 1856, Đức Pi-ô IX đã ấn định rằng, Đại Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su sẽ được cử hành trên toàn Giáo hội vào ngày thứ Sáu đầu tiên sau tuần Bát Nhật Kính Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô.

Ý nghĩa và lịch sử Đại Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa: Lm. Đa-minh Trần Tiến Thiệu, O.Cist

Đại Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa là một Đại Lễ nằm trong Năm Phụng Vụ của Giáo hội Công Giáo. Đại Lễ này được cử hành nhằm tuyên xưng niềm tin vào sự hiện diện đích thực và sống động của Chúa Giê-su Ki-tô trong Bí Tích Thánh Thể.

Ý Nghĩa và Lịch Sử Đại Lễ Chúa Ba Ngôi

Chúa Nhật đầu tiên sau Đại Lễ Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống chính là Đại Lễ Chúa Ba Ngôi. Đại Lễ này mừng kính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh mà trong tiếng La-tinh gọi là Trinitatis: Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần.