GIỚI THIỆU

CUỘC GẶP GỠ HUYNH ĐỆ BIỂN ĐỨC – XITÔ NĂM 2015

Bản đúc kết CUỘC GẶP GỠ HUYNH ĐỆ BIỂN ĐỨC – XITÔ NĂM 2015 tại ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN AN 28/07 – 29/07/2015

 


 

 

 

Bản đúc kết

CUỘC GẶP GỠ HUYNH ĐỆ BIỂN ĐỨC – XITÔ

NĂM 2015

tại ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN AN

28/07 – 29/07/2015

 

 

Khai mạc lúc 8h ngày 27/07/2015

 

Chủ tọa:

- Cha Andre Dũng Lạc Nguyễn Đức Quang (Giám tỉnh BĐVN)

- Cha Gioan + Lê Văn Đoàn (Viện phụ Hội trưởng HDXTTG).

Ban thư ký:

- Cha Philipphe Minh Đặng Chung.

- Đan sĩ Hilario Nguyễn Hữu Đào.

Linh hoạt viên (MC):

- Đan sĩ Andre Thông Nguyễn Đức Trình.

- Đan sĩ Gioan Đinh Tiên Hoàng.

 

Giới thiệu thành phần tham dự: Bao gồm 41 tham dự viên đến từ 19 Đan Viện, thuộc 5 Hội Dòng:

 

* Anh chị em Biển Đức:

I/ ĐV Biển Đức Thiên An

1/ Đan sĩ Lm. Antôn Pađôva Nguyễn Văn Đức

2/ Đan sĩ Lm. Philipphê Minh Đặng Chung

3/ Đan sĩ Phó tế Lui Gôngaza Đặng Hùng Tân

4/ Đan sĩ Placiđô Phan Huy Hiếu

5/ Đan sĩ Lm. Grêgôriô Trần Văn Tuấn

6/ Đan sĩ Phó tế Antôn Võ Văn Giáo.

II/ ĐV Biển Đức Thiên Hòa

Đan sĩ Lm. Phêrô Cao Dương Đình Thời

III/ ĐV Biển Đức Thiên Bình

1/ Cha Giám tỉnh Andre Dũng Lạc Nguyễn Đức Quang

2/ Đan sĩ Lm. Philipphê Minh Vũ Ngọc Tuy

3/ Đan sĩ Đôminicô Nguyễn Đức Trình.

IV/ ĐV Biển Đức Thiên Phước

1/ Đan sĩ Lm. Louis Marie Trương Sinh

 2/ Đan sĩ Lm. Benoît Trần Văn Phúc.

 

V/ Nữ ĐV Biển Đức Thánh Mẫu Maria Thủ Đức

1/ Nữ Đan sĩ JB. Trần Thị Phin

2/  Nữ Đan sĩ Maria Bùi Thị Linh Duyên

VI/ Nữ ĐV Biển Đức – Đồi Hiển Linh

1/ Nữ Đan sĩ Matta Hoàng Thị Diệp

2/ Nữ Đan sĩ M. Mađalêna Trần Thanh Lộc.

 

* Anh chị em Xi-tô:

VII/ ĐV Xitô Thánh Mẫu Phước Sơn

1/ Đan viện phụ Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn

2/ Đan sĩ Lm. Anselmô Hồ Sĩ Chức

VIII/ ĐV Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan     

1/ Đan sĩ Lm. Đaminh Saviô Nguyễn Tuấn Hào

2/ Đan sĩ Gioan Thánh Giá Hoàng Văn Hội

IX/ ĐV Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương

1/ Đan sĩ Lm. Martin Pores Nguyễn Văn An

2/ Đan sĩ Gioan Đinh Tiên Hoàng.

X/ ĐV Xitô Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

1/ Đan sĩ phó tế Hilariô Nguyễn Hữu Đào.

2/ Đan sĩ Alberto Vũ Bá Đạt.

XI/ ĐV Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

1/ Đan viện phụ Giuse Khang Nguyễn Long Tiên

 2/ Đan sĩ Đaminh Nguyễn Quốc Khánh

XII/ ĐV Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy

1/ Đan sĩ Lm. Kolbe Hoàng Văn Thái

 2/ Đan sĩ Montfort Nguyễn Xuân Pháp.

XIII/ ĐV Xitô Thánh Mẫu Phước Vĩnh

Đan sĩ Lm. Vianney Nguyễn Văn Ngọc

XIV/ ĐV Xitô Thánh Mẫu An Phước

1/ Đan sĩ Lm. Martin Nguyễn Tiến Dũng

2/ Đan sĩ Lm. Pio X Nguyễn Văn Tư.

 

XV/ Nữ ĐV Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước

1/ Nữ Đan sĩ M. Gioan Thánh Giá Phạm Ghy Tạc

2/ Nữ Đan sĩ M. Phanxicô Paula Trần Kim Anh

XVI/ Nữ ĐV Xitô Thánh Mẫu Phước Hải

1/ Nữ Đan sĩ M.Timôthê Nguyễn Thị Nhẫn

2/ Nữ Đan sĩ M.Giêrađô Trần Thị Hợp.

XVII/ Nữ ĐV Xitô Thánh Mẫu Phước Thiên

1/ Nữ Đan sĩ Maria Cêcilia Nguyễn Thị Oanh.

2/ Nđs M. Maximilianô Kolbê Nguyễn Thị Thùy Mai.

 

XVIII/ ĐV Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca

1/ Đan sĩ Lm. Philiphe Minh Nguyễn Văn Huấn.

2/ Đan sĩ Gabriel Trần Thanh Tùng

 

XIX/ Cisterciennes Bernardines d'Esquermes

1/ Nữ Đan sĩ Christine-Marie Lepoutre

2/ Nữ Đan sĩ Odile Gruson

 

- Lời khai mạc của cha Giám tỉnh Biển Đức:

Xin thân ái kính chào quý viện phụ, quý cha và quý anh chị em Biển Đức và Xi-tô về tham dự cuộc gặp gỡ huynh đệ thân thương và ý nghĩa này. Xin cám ơn về sự hiện của quý tham dự viên không quản ngại đường xa vất vả, có thể nói là khắp mọi miền đất nước quy tụ về đây. Đặc biệt, cám ơn cha Đan trưởng và cộng đoàn Thiên An đã đón tiếp và tạo mọi điều kiện tốt nhất để buổi gặp gỡ được diễn ra tốt đẹp.

 

 

 I. THUYẾT TRÌNH CÁC BÀI THAM LUẬN.

Chủ đề: “ĐAN SĨ SỐNG NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY”

(Tham chiếu chương II&III của Evangelii Gaudium - Niềm vui Tin Mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô).

 

1. Bài tham luận của Biển Đức

Thuyết trình viên: Cha Gregorio Trần Văn Tuấn.

(TTV trình bày và sử dụng kết hợp chiếu slide trên màn hình).

 

Bài thuyết trình bao gồm 5 phần chính:

- Giới thiệu,

- Những thách đố thời đại,

- Việc loan báo Tin Mừng,

- Vấn đề bài giảng

- Tổng kết.

- Trong “Phần giới thiệu”, TTV nói đến bối cảnh ra đời của Tông huấn Evangelii Gaudium là Tông huấn đầu tiên của Đức Phanxico, xuất phát từ Thượng HĐGMTG họp từ ngày 07-28/10/2012 tái khẳng định “Phúc Âm Hóa”. Phần giới thiệu này, TTV cũng tóm tắt sơ lược về nội dung Evangelii Gaudium, bao gồm 288 số được quảng diễn trong 5 chương của Tông huấn.

- Phần nói về “Các thách đố thời đại”, TTV nhấn mạnh đến 5 ý chính, là: Những thách đố cho hoạt động mục vụ, nói không với một nền kinh tế loại trừ, nói không với ngẫu thần mới là tiền bạc, nói không với thái độ bi quan, nói không với tính thế tục.

- Với phần “Loan báo Tin Mừng”, TTV đặc biệt đề cập đến nhiệm vụ của mọi Ki-tô hữu phải gánh vác, là: Trách nhiệm của toàn dân Chúa phải loan báo Tin Mừng, trở nên một dân tộc cho mọi người, và mang nhiều diện mạo phù hợp với hoàn cảnh và văn hóa từng dân tộc để làm cho đức tin sinh hoa trái trên từng nền văn hóa.

- Riêng phần nói đến “Bài giảng”, TTV thú nhận đây là điều khó nói, nhưng là thực tế mà bổn phận người thuyết trình nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Phanxico. Trong đó, trước tiên bài giảng phải được đặt trong bối cảnh Phụng vụ, nghĩa là, được khơi nguồn từ Thánh Kinh, phải là thành phần của Phụng vụ, nội dung phải trình bày nội dung đức tin và quy tắc sống Ki-tô giáo, cho chính con người hôm nay, bằng một ngôn ngữ gần gũi và đối thoại (không trừu tượng nhưng như tình mẫu tử). Kế đến, bài giảng biết dựa trên 5 câu hỏi căn bản là: Đoạn Thánh Kinh này muốn nói gì? Đâu là ý tưởng trung tâm? Chính người giảng có kinh nghiệm với đoạn Thánh Kinh không? Biết lượng định đâu là kinh nghiệm và mong muốn của người nghe? Và mục đích của bài giảng là gì? Cuối cùng, khi soạn bài giảng cần có: cầu nguyện và lắng nghe, xác định chủ đề, cá nhân hóa Lời Chúa, việc soạn cần một sự chuẩn bị từ xa và xuyên suốt hàng tuần…

- Phần “Tổng kết”, TTV nhắc lại những điểm chính yếu của Tông huấn Evangelii Gaudium, là: thứ nhất, tất cả mọi hoạt động loan báo Tin Mừng được thiết lập dựa trên sự lắng nghe, suy niệm, sống, cử hành và làm chứng cho Lời Chúa. Thứ hai, Thánh Kinh là nguồn mạch chính yếu cho việc loan báo Tin Mừng. Thứ ba, Hội Thánh không loan báo Tin Mừng nếu chính mình không liên tục để cho mình được Phúc Âm Hóa. Thứ tư, phải quy Ki-tô, nghĩa là “niềm vui Tin Mừng” không phải là tình cảm tâm lý chung chung, mà là ánh sáng mà niềm tin vào Chúa Ki-tô chiếu giải trên toàn bộ cuộc sống. Thứ năm, noi gương và xin Mẹ Maria giúp chúng ta trước khi đem Tin Mừng cho người khác thì chính mình phải cưu mang Tin Mừng, như Mẹ Maria cưu mang Chúa Giê-su trước khi đem Chúa Giê-su đến cho gia đình Giacaria…

 

2. Bài tham luận của Xi-tô.

Thuyết trình viên: Cha Anselmo Hồ Sĩ Chức.

 

Bài thuyết trình gồm hai phần chính:

- Sống với Chúa Giê-su

- Sống sứ vụ giới thiệu Chúa Giê-su cho người khác.

 

Phần 1: Sống với Chúa Giê-su. Nhấn mạnh tới 3 điểm chính: Sống với Chúa Giê-su là nói có với những thánh đố của một linh đạo truyền giáo, nói có với những quan hệ mới mà Người mang đến, và sống với Chúa Giê-su là nói có với những cơ hội mới mà Người đã trao ban.        

- Sống với Chúa Giê-su, trước hết, là nói có với những thách đố của linh đạo truyền giáo (nói không với cá nhân chủ nghĩa) và tìm được Niềm Vui trong thi hành sứ vụ, niềm vui bất kỳ nơi đâu, được đan kết bằng 2 trục là nỗ lực nên thánh và nhiệt tâm tông đồ. Cuộc sống phong nhiêu nhờ đại cuộc của Chúa và cằn cỗi do những ngầm ý tính toán cá nhân.

- Kế đến, sống với Chúa Giê-su là nói có với những quan hệ mà Người mang đến, nghĩa là để đoàn kết với người khác, phá đổ pháo đài giam chặt đóng kín mình với tha nhân. Biết khám phá ra Chúa Giê-su trong khuôn mặt người khác, trong tiếng nói và yêu cầu của họ; bằng tình huynh đệ huyền nhiệm, biết làm thế nào để nhìn thấy sự cao quý thánh thiện của tha nhân. Tắt một lời, nói có với những mối quan hệ mới mà Chúa Giê-su mang đến là sống các chiều kích xã hội Tin Mừng, khi biết: sống chung tình, cùng tiến bước, hiện diện thực tại.

- Cuối cùng, sống với Chúa Giê-su là nói có với những cơ hội mới mà Người đã trao ban, nghĩa là: đừng để cho mình bị cướp mất niềm vui của việc loan báo Tin Mừng, đừng để bị cướp mất niềm hy vọng, đừng để bị cướp mất cộng đồng, đừng để bị cướp mất lý tưởng huynh đệ, đừng để bị cướp mất nhiệt tình truyền giáo.

 

Phần 2: Sống sứ vụ giới thiệu Chúa Giê-su cho người khác,nghĩa là sống sứ vụ truyền giáo của ơn gọi mình: Phần này nhấn mạnh đến việc truyền giáo, bao gồm: Truyền giáo bằng những việc đạo đức bình dân, truyền giáo bằng việc tiếp xúc giữa người với người và truyền giáo bằng việc phục vụ theo đặc sủng.

- Truyền giáo bằng những việc đạo đức bình dân: Nghĩa là bằng chính những việc bổn phận hàng ngày, là cách diễn tả chính thức của hoạt động truyền giáo đột xuất của dân Chúa. Đó là một thực tại luôn được Thánh Thần triển khai vì Người là tác nhân chính. Giáo hội được Phúc Âm Hóa bằng vẻ đẹp của Phụng Vụ.

- Truyền giáo bằng việc tiếp xúc giữa người với người: Nghĩa là đem Tin Mừng đến cho cả những ai gần gũi hoặc xa lạ. Là môn đệ tức là luôn ở trong trạng thái để mang tình yêu của Đức Giê-su đến với những người khác. Trong mọi nơi và mọi hoàn cảnh. Rao giảng Tin Mừng bằng thái độ đối thoại niềm nở, cởi mở và tôn trọng lịch sử tính của người khác.

- Người và truyền giáo bằng việc phục vụ theo đặc sủng: “Chúa Thánh Thần ban tặng thật phong phú các đặc sủng cho Giáo Hội truyền giáo. Đó là những hồng ân và cũng cố Giáo Hội. Chúng không phải là gia sản đóng kín, chỉ dành cho một nhóm người gìn giữ chúng; thật sự đó là những quà tặng của Chúa Thánh Thần thấm nhuần thân thể Giáo Hội, được lôi keó đến trung tâm là Đức Ki-tô, từ đó họ ra đi trong sự thúc đẩy truyền giáo... Đặc sủng càng hướng về trọng tâm Tin Mừng thì càng thuộc về Giáo Hội. Cộng đoàn phải là nơi một đặc sủng tự minh chứng tính đích thực và nhiệm mầu cách sung mãn. Người truyền giáo cần “luôn cố gắng để có được không gian nội tâm đem lại ý nghĩa Ki-tô giáo cho những dấn thân và hoạt động”.

 

Kết luận: Niềm vui Tin Mừng phải là niềm vui đích thực, vừa là niềm vui trọn vẹn nhưng cũng chính là niềm vui phát xuất từ thập giá của Đức Ki-tô. Bởi đó, chúng ta “phải học để biết được dung nhan của Đức Ki-tô là Đấng đã nên giống chúng ta trong tất cả và vì thế chúng ta cảm nghiệm được niềm vui là biết mình giống Người, Đấng mà vì yêu thương chúng ta, đã không từ chối chấp nhận thập giá.

 

II. THẢO LUẬN SAU THUYẾT TRÌNH.

(mỗi gạch đầu dòng là một góp ý của một thành viên)

a, Nhận xét về bài thuyết trình

- Đúng là “Chị ngã em nâng”, hai bài bổ túc cho nhau, trả lời vấn nạn của nhau, hiểu nhau và như là một sự phối hợp ăn ý như từng có liên hệ với nhau trước. Cả hai bài thuyết trình đều đi sát bản văn và đầy đủ, bên Biển Đức nhấn mạnh hơn các vấn đề cần “nói không”, còn bên Xi-tô thì nhấn mạnh đến những điều dám “nói có”.

- Các cuộc gặp gỡ trước đây, các bài tham luận Biển Đức giải thích lý thuyết nhiều hơn và bài Xi-tô quan tâm về thực hành nhiều hơn; nhưng đợt này thì cả hai song hành bổ túc rất khớp với nhau.

- Bài Xi-tô chịu khó in đậm các ý chính làm cho độc giả dễ nắm bắt hơn, bài của Biển Đức quá trung thành với bản văn nên hơi dài.

- Hai bài tham luận như là những loài hoa trong một vườn hoa, nghĩa là cả hai cùng làm phong phú và  nổi bật trong cùng một “vườn hoa” là Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng.

- Điều đặc biệt của năm nay, là bài thuyết trình của anh chị em Biển Đức có sự chuẩn bị rất công phu, khi trình bày kết hợp với việc dàn dựng hình ảnh chiếu slide rất sinh động.

- Tâm đắc với câu tóm tắt trong bài tham luận của Xi-tô: “Phải luôn cố gắng để có được không gian nội tâm đem lại ý nghĩa Ki-tô giáo cho những dấn thân và hoạt động”. Câu này rất hay và rất ý nghĩa với dòng chúng ta, nó như thâu tóm lại tất cả mọi điều trong bài thuyết trình.

 

Chiều 28/07/2015

b, Phần bổ sung.

- Muốn đem niềm vui cho người khác, thì chính mình phải có niềm vui…

- Vinh danh Chúa hay vinh danh mình…?

- Đức Thánh Cha Phanxico nói đến sự hấp dẫn của Hội thánh, của Tin Mừng với mọi người. Vậy, điều hấp dẫn của đời đan tu là gì? (Đời sống, phụng vụ hay cơ sở hạ tầng…?).

- Chúng ta có mẫu gương truyền giáo bằng “niềm vui Tin Mừng” đó là thánh Têrêxa Lisieux trong bốn bức tường bằng những việc đơn sơ âm thầm nhỏ bé. Noi gương thánh nhân, đan sĩ sống sự sám hối trở về, không phải qua bằng cấp mà qua đời sống làm người ta thấy Chúa trong chúng ta. Chúng ta trở thành Tin Mừng cho nhau.

- Lắm khi trong cộng đoàn, nhịp sống tẻ nhạt làm chúng ta cảm thấy buồn chán mệt mỏi, chính việc cố gắng lectio divina giúp nâng đỡ mình. Đôi khi bị công việc lôi cuốn và chi phối cũng làm ảnh hưởng đến sự nặng nề trong các sinh hoạt thiêng liêng, thì rất cần đến sự quân bình thời khắc lao động trí óc, chân tay và tâm linh, trong đó lectio divina giúp rất nhiều cho chúng ta nếu trung thành thực hiện.

Nếu “không lấy gì hơn việc Chúa” và “không lấy gì hơn Chúa Ki-tô”, thì khi gặp phải sự buồn chán mệt mỏi sẽ dễ ngã lòng.

Trong một số trường hợp, sự thinh lặng là để cảm thông và cầu nguyện cho người anh em chứ không phải là mặc kệ dửng dưng.

- Có 2 nguy cơ của chúng ta không trở thành Niềm Vui Tin Mừng: Cấp độ cá nhân có nguy cơ ích kỷ cô lập, cấp độ cộng đoàn có nguy cơ sự ngột ngạt xâm chiếm. Từ đó từng cá nhân loay hoay trong chính sự ngột ngạt của cộng đoàn.

Ý thức chúng ta đang tìm gì? Đan viện là nơi cầu nguyện, là điểm hẹn và khả năng đón tiếp “người nghèo” mới quang tỏa được Niềm Vui truyền giáo cho mọi người.

Để phục vụ người nghèo, Đức Thánh Cha mời gọi 2 điều: Nhẹ bớt cơ cấu và chia sẻ cơ sở cùng Giáo hội. Chúng ta vẫn cứ loay hoay với những thứ nhỏ bé (phương tiện, cơ sở…) mà không lo tìm cái lớn hơn là vượt lên trên để lo cái của Chúa muốn.

- Chỉ có niềm vui khi có niềm tin tưởng và niềm hi vọng lạc quan.

- Chưa đạt được niềm vui thật là vì mình lo vun vén cho mình, chưa dám đi ra khỏi mình để lo cho cái chung. Đôi khi cộng đoàn cứ mong bài giảng ngắn, phải chăng là một hạn chế cho thấy không hâm mộ nghe Lời Chúa và làm khó khăn nản chí cho người soạn bài giảng?

- Bài giảng cần nhắm đến người nghe. Niềm vui lắm khi phải trả giá bằng nước mắt.

- Người ta đến Đan viện để nhìn thấy những “chứng nhân” bác ái yêu thương, thể hiện trên nét mặt phản ảnh chúng ta đầy Chúa.

Cần “ngôn hành như nhất”, nghĩa là sống điều mình giảng. Giảng phải soạn đàng hoàng chứ không phải đi sao chép sưu tập…

- Giảng thì giảng Lời Chúa và đời sống đi đôi với lời rao giảng (đó như là một lectio divina cụ thể, đời sống thực tế của đan sĩ trở thành cuốn sách mà người ta đọc thấy niềm vui Tin Mừng).

- ĐTC Phanxico nói: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”, chúng ta cần tự vấn: “Liệu chúng ta có còn là niềm vui cho nhau không?”. Đan sĩ không lo mục vụ, nhưng rao giảng bằng chính sự thánh thiện cá nhân. Điều làm phản chứng nhất chính là chúng ta sống không thật.

- Tệ nạn chủ nghĩa cá nhân, khủng hoảng căn tính và suy giảm nhiệt tình khiến chúng ta không còn trở thành Niềm Vui Tin Mừng. Giải pháp thiết thực là phải canh tân chính mình, khơi lại sự gặp gỡ kết hợp với Chúa.

- Chương 72 của Tu Luật Biển Đức, trong đó có những viên ngọc, mà trong những cuộc gặp gỡ chúng ta cần đem ra mổ xẻ, và điều đó rất quan trọng, nhờ đó chúng ta mới thực sự sống trong chân lý. Phải dám nói trước cộng đoàn: “Tôi lấy làm tiếc về điều này điều nọ…”, nghĩa là ý thức và trách nhiệm. Không loay hoay trong những điều nhỏ nhặt của cộng đoàn mà phải biết mở lòng ra với mọi người. Cần cập nhật được những thông tin trong Giáo hội để hiệp thông. Chúng ta cũng cần biết tha thứ cho nhau; bề trên cũng cần có khuôn mặt khôi hài và dễ thương một chút, thì cộng đoàn cũng bớt đi sự ngột ngạt.

- Thánh Phanxico nói về “niềm vui trọn hảo” là tìm đến với tha nhân, đôi khi phải mạo hiểm đối diện với nguy hiểm.

- Thế giới đầy những thứ phù phiếm và do chủ nghĩa hưởng thụ, ảnh hưởng lên suy nghĩ và tìm kiếm bù trù trong đan sĩ, để rồi như trống rỗng khi tham dự thánh lễ và giờ kinh… Thế nhưng,sự cứng rắn sửa lỗi xem ra không mấy thành công. Vì thế, giải pháp mà ĐTC Phanxico đưa ra chính là cảm thông, đồng hành để chữa lành.

- Khi có hi sinh mới có niềm vui. Hãy đặt trong huyền nhiệm tình yêu, người yêu nhau thì họ rất vui và niềm vui thật ý nghĩa khi hi sinh cho người mình yêu.

- Tâm đắc với bài hát: “tất cả là hồng ân”: Hãy xem ngay cả lúc lầm lỗi cũng là một hồng ân Chúa dùng để nhân cơ hội đó để giúp ý thức và cố gắng vượt lên. Noi gương Chúa Giê-su: “Hãy về và đừng phạm tội nữa”, chứ không phải kết án mà thôi.

- Cần có sự trống rỗng để cho Chúa Ki-tô ngự vào.

- Niềm vui như trong Diễm Ca chương 8: “Niềm vui tung tăng trên đồi cỏ hoa” thì dễ, nhưng khi đối diện cảnh nơi vườn Giệt-si-ma-ni liệu có vui được “niềm vui thập giá” không? Đó là điều chúng ta cần tự vấn.

- Cộng đoàn nào cũng có sự ngột ngạt, thế nhưng chính bản thân cảm nhận được rằng, khi chúng ta đã làm hết sức mình trong bổn phận phải làm, chính khi mình bó tay thì lúc đó Chúa sẽ ra tay.

- Khi cảm thấy cô đơn mệt mỏi, hãy tìm kín múc nơi Thánh Thể sức lực để tiếp tục vui sống.

- “Đối với tôi niềm vui là chính Chúa”, niềm vui đích thực là Chúa Ki-tô, hướng tới mầu nhiệm Phục Sinh sẽ thấy mình vui và dám dấn thân hi sinh. Đặc biệt khi luôn luôn sống sự hiện diện của Chúa thì sẽ vui luôn.

- Có một lý do quan trọng là mình (đặc biệt bề trên và những vị có trách nhiệm) ít hoặc không quan tâm đến tình trạng đau khổ của anh em trong cộng đoàn, nhất là những hiểu lầm, rất mong muốn được cảm thông. Và vì không được cảm thông, họ sẽ tuyệt vọng, mất hẳn niềm vui, và có thể tìm thổ lộ bên ngoài hay giải tỏa nơi những thứ khác.

- Phần đúc kết của Viện phụ Hội trưởng HDXTTG: Chúng ta có thể đúc kết buổi chia sẻ sáng nay trong 3 động từ: Đón nhận: Niềm vui Tin Mừng là một hồng ân để đón nhận với lòng tri ân; trải nghiệm: Niềm vui Tin Mừng là một thực tại mình kinh nghiệm trong cuộc sống cụ thể; và trao ban: Niềm vui Tin Mừng là một quà tặng. => Có sự tương tác giữa đón nhận và trao ban, khi trao ban niềm vui là lúc lãnh nhận niềm vui (x. ĐTC Phanxico, Tông thư về Đời sống Thánh hiến).

 

Sáng ngày 29/07/2015 (tiếp tục thảo luận).

- Góp ý và biểu quyết việc tổ chức gặp Biển Đức và Xi-tô, theo định kỳ:

                        2 năm tổ chức một lần: 33/41 thuận.

                        1 năm một lần: 8/41 thuận.

             Kết quả: chọn hai năm một lần.

- Nội san “Tìm Chúa”: Vẫn duy trì ra mỗi năm một số.

- Chủ đề học hỏi cho cuộc gặp gỡ huynh đệ và chủ đề cho nội san Tìm Chúa được giao cho BBT nội san Tìm Chúa cùng với năm vị phụ trách của năm Hội Dòng họp và chọn chủ đề.

- Địa điểm gặp gỡ năm 2017 tại Đan viện Xi-tô Phước Sơn, khoảng tháng 7 hoặc tháng 8.

- Khuyến khích sách tặng trong các đợt gặp gỡ huynh đệ Đan tu nên là sách tự dịch hơn là mua. Mỗi cộng đoàn nên có để tặng hai cuốn sách có giá trị, cộng đoàn lớn nên in số lượng nhiều hơn.

- Lập tiểu ban, biên tập lại tên các đầu sách tặng của các cộng đoàn bấy lâu nay, đồng thời xin file của các sách dịch đó để làm thành CD gửi cho các cộng đoàn. Tiểu ban này bao gồm: Viện phụ Giuse Khang Nguyễn Long Tiên, thầy Hilario Nguyễn Hữu Đào và thầy Giuse Túc Đỗ Quang Vinh.

 

Chiều 29/07/2015:

Tiếp tục thảo luận về đề tài thuyết trình (Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng).

- Để có niềm vui, cần ý thức mình, thông cảm giới hạn của nhau và cần học lấy tinh thần “hiền lành và khiêm nhường” của Chúa Giê-su.

- Cha Henri Denis Benoit (tổ phụ hội dòng Xi-tô Thánh Gia) nhắc chúng ta biết luôn tự vấn: “Ngày hôm nay tôi đã làm được gì cho anh em không?”. Mình phải vui thì mới đem niềm vui cho anh em được.

- Tâm đắc với lời của Đức Thánh Cha nói về việc soạn các bài giảng, nhất là việc phải bám sát bản văn Lời Chúa và cần thời gian chuẩn bị chu đáo. Còn việc dạy Giáo Lý là phải nói cho họ thấy được cái Chân – Thiện – Mỹ của Thiên Chúa, chứ không phải là những cách trình bày văn hay chữ tốt.

- Gặp Chúa thì vui luôn. Thế nhưng, niềm vui ban đầu mới vào tu thì rất hồn nhiên, dần dà niềm vui đó bị giảm thiểu vì những tính toán trong đó, nên cần cầu nguyện để tìm lại được niềm vui đích thực trong Chúa.

- Muốn có niềm vui thì phải biết lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe nhau. Lắng nghe để biết cách phục vụ.

- Dựa trên bài hát “Niềm vui Tin Mừng” có 4 chữ đặc biệt là “sống-trọn-chữ-người”, giúp chúng ta ý thức rằng muốn có niềm vui đích thực thì hãy sống trọn kiếp người như Chúa Giê-su sống trọn chữ người. Cộng đoàn nào cũng có lúc vui lúc buồn, nhưng vui với nhau và buồn với nhau, đặc biệt là luôn có Chúa ở với mình. Sống phải hiểu nhau và có tình người.

- Mỗi người có cá tính khác nhau. Thường thì anh em trẻ thấy ai hay chấp nhất thì họ càng thích chọc phá, khiến người anh em kia thêm mặc cảm và sống co cụm và xảy ra tình trạng tẩy chay nhau. Để tránh điều này, chúng ta cần tôn trọng sự khác biệt cá tính, văn hóa, ngôn ngữ… của nhau.

- Có những sự khác biệt giữa anh em trong cộng đoàn, đôi khi xung khắc nhau. Để giúp quân bình và vui sống, chúng ta học khám phá ra sự phong phú Chúa ban trong sự khác biệt đó, học cách đón nhận và đồng cảm với nhau, chứ không phải bắt anh em phải giống mình.

- Khi gặp bất cứ biến cố gì vui hay buồn xảy đến, thì cần biết cầu nguyện xin chúa cho biết Chúa muốn gì nơi mình.

- Niềm vui của Giacôbê và Gioan là chấp nhận đánh đổi “uống chén đắng” để được cùng Thầy “hiển trị”, nghĩa là khi chúng ta nhắm tới phần phúc vĩnh cửu trên trời, thì chúng ta dám hi sinh và tìm được niềm vui trong cả sự đau khổ.

- Dám đối thoại thẳng thắn với nhau, đặc biệt giữa bề dưới và bề trên mà không bị áp lực hay sợ sệt. Tuy nhiên, nếu bề dưới tin ý bề trên là ý Chúa, thì bề trên cũng phải ý thức, cẩn trọng, trách nhiệm và nhân từ. Đặc biệt, bề trên khi gặp những trường hợp môn đệ bất mãn thì cần biết thinh lặng, bình tĩnh lắng nghe, cầu nguyện và đối thoại trước khi đưa ra những phán quyết.

- Khi thấy những bất mãn, mọi người dám đối diện và ý thức về mình, dám tin tưởng nhau và cẩn trọng trong những lời tố cáo của người khác.

- Cần có những giờ kiểm điểm thú lỗi công khai với nhau trước Thánh Thể Chúa.

- Niềm vui đích thực là dám trao ban chính mình, biết phó thác vào Chúa.

- Để tránh sự bất mãn, thì dù là ai, bề trên hay bề dưới đều phải tôn trọng linh đạo, tôn trọng lịch sử của cộng đoàn, tôn trọng ý chung cộng đoàn chứ không phải bảo thủ theo chủ trương riêng.

- Vượt lên chính mình và vượt ra khỏi mặc cảm chính mình; khám ra chính mình có khả năng gì có thể đem lại cho cộng đoàn thì hãy phát triển khả năng đó.

- Khi bất mãn thì phải biết nhìn đến chính bản thân mình trước tiên, sự bất mãn thực ra cũng nằm trong tiến trình trở nên hoàn thiện, cũng có thể do mình đã sống phản chứng Tin Mừng cách này hay cách khác.

- Cũng cần tránh sự so đo phân bì và không hài lòng với sự thành công của nhau. Khi gặp những áp lực, dám đặt mình trước mặt Chúa, cầu nguyện… Hoặc tìm một việc gì đó để làm…

 

Phần đúc kết của Viện phụ Hội trưởng HDXTTG:

Vấn nạn đặt ra là: Kín múc niềm vui từ nguồn suối nào? Nguồn suối trong lành hay vẩn đục?

- Trước hết là phải từ nơi chính mình.

- Nguồn suối phát sinh phải là Thiên Chúa.

- Niềm vui từ anh chị em mình.

- Niềm vui trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Hệ quả:

- Niềm vui là chúng ta phải học mãi, khám phá mãi trong tất cả mọi vấn đề và trong anh em. Nhờ đó niềm vui sẽ thêm phong phú.

 

Cuộc gặp gỡ huynh đệ Biển Đức – Xitô lúc 17h00 ngày 29/07/2015

 

 

DANH MỤC CÁC SÁCH TẶNG ĐỢT NÀY

I/ ĐV Biển Đức Thiên An

  1. Hành trình tự do
  2. Ta đã chọn con

II/ ĐV Biển Đức Thiên Hòa

     Dẫn vào đức tin Ki-tô Giáo.

III/ ĐV Biển Đức Thiên Bình

  1. Canh tân đời sống thánh hiến.
  2. Đường hoàn thiện

IV/ ĐV Biển Đức Thiên Phước

            Linh đạo Đan Tu (tập 2)

V/ Nữ ĐV Biển Đức Thánh Mẫu Maria Thủ Đức

            Tình yêu và hi sinh

VI/ Nữ ĐV Biển Đức – Đồi Hiển Linh

             Đức Maria – kiệt tác của Thiên Chúa.

 

VII/ ĐV Xitô Thánh Mẫu Phước Sơn

             Linh đạo hiệp thông

VIII/ ĐV Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan     

  1. Những câu chuyện ngang qua một thời
  2. Niềm vui Tin Mừng

IX/ ĐV Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương

     Người phục vụ và chứng nhân

X/ ĐV Xitô Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

     Tu Luật thánh Biển Đức – tinh thần thế kỷ XXI

XI/ ĐV Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

      Cầu nguyện theo gương Đức Maria

XII/ ĐV Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy

      Bình An

XIII/ ĐV Xitô Thánh Mẫu Phước Vĩnh

      Dưới cái nhìn của Thiên Chúa.

XIV/ ĐV Xitô Thánh Mẫu An Phước

      Phong cách vị Giáo hoàng dòng Tên II

XV/ Nữ ĐV Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước

      Đồng hành với Chúa (tập I & II).

XVI/ Nữ ĐV Xitô Thánh Mẫu Phước Hải

       An bình Đan tu

XVII/ Nữ ĐV Xitô Thánh Mẫu Phước Thiên

       Linh đạo trái tim theo Thánh Kinh.

XVIII/ ĐV Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca

       Thưởng thức Lời Chúa.

XIX/ Cisterciennes Bernardines d'Esquermes.

 

 

Đúc kết: M. Hilario Nguyễn Hữu ĐàO

(Hiền Lâm)