Gợi Ý Tĩnh Tâm

GỢI Ý TĨNH TÂM THÁNG GIÊNG, CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH 06/01/2019 (Lm. Hiền Lâm)

Chúa Giêsu Hiển Linh là khởi đầu Nhập Thể và Nhập Thế để thực hiện chương trình cứu độ.

SỨ ĐIỆP FATIMA - Tĩnh Tâm Tháng 5 (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Bài giảng tĩnh tâm tháng tháng 5 cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan: Sứ Điệp Fatima

SỐNG VÀ CHẾT (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Tĩnh tâm tháng 11 (Cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan), TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, 11/11/2016.

Tân Phúc Âm Hóa...

Truyền giáo, Tông đồ, Phúc âm hóa hay Tân Phúc âm hóa, tất cả cũng quy về việc TIẾP NHẬN Tin Mừng, SỐNG Tin Mừng và LOAN BÁO Tin Mừng.

Những Cám Dỗ

Chúng ta sẽ tìm hiểu một vài tư tưởng nền tảng của Đức Thánh Cha trong tông huấn Niềm vui Tin Mừng, tiếp đến sẽ dừng lại một vài điểm nhấn để cuối cùng chúng ta tự hỏi những cám dỗ đó có liên hệ gì đến cuộc sống đan tu của chúng ta.