Hạt Giống Chiêm Niệm

HẠT GIỐNG CHIÊM NIỆM số 23: ... ĐẾN HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA - VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

cách duy nhất và tốt nhất chúng ta có thể làm và cần phải làm là nhìn lại quá khứ không phải để tận hưởng những kỷ niệm đẹp hay hối tiếc về những sai lầm,… nhưng là để sống hiện tại và vươn tới tương lai với tất cả trách nhiệm và tràn đầy sức sáng tạo của Chúa Thánh Thần, Đấng vẫn luôn hiện diện trong và điều khiển lịch sử. Đó là nội dung của các bài viết trong tập Nội san HGCN số 23 này

HẠT GIỐNG CHIÊM NIỆM số 22: TỪ CỘI NGUỘN PHƯỚC SƠN - QUẢNG TRỊ...

Nội san HGCN kính mời toàn thể anh chị em đan sĩ trong Hội Dòng khăn gói ‘lên tàu’ hướng thẳng về Núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Trị, Giáo phận Huế, nơi mà cách đây 100 năm về trước đã xảy ra một “biến cố vĩ đại”, một biến cố làm say mê biết bao tâm hồn đã lên đường tìm Chúa ...

HẠT GIỐNG CHIÊM NIỆM số 21: HUYỂN NHIỆM HIỆP THÔNG 2

Truyền thống đan tu Xitô Thánh Gia_như một dòng chảy không bao giờ cạn, dòng chảy của ân sủng Thiên Chúa xuyên qua các thế hệ cha anh trong Hội Dòng, bắt đầu từ Đấng Sáng Lập Kính Yêu: Cha Biển Đức Thuận...