Hạt Giống Chiêm Niệm

HẠT GIỐNG CHIÊM NIỆM số 22: TỪ CỘI NGUỘN PHƯỚC SƠN - QUẢNG TRỊ...

Nội san HGCN kính mời toàn thể anh chị em đan sĩ trong Hội Dòng khăn gói ‘lên tàu’ hướng thẳng về Núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Trị, Giáo phận Huế, nơi mà cách đây 100 năm về trước đã xảy ra một “biến cố vĩ đại”, một biến cố làm say mê biết bao tâm hồn đã lên đường tìm Chúa ...

HẠT GIỐNG CHIÊM NIỆM số 21: HUYỂN NHIỆM HIỆP THÔNG 2

Truyền thống đan tu Xitô Thánh Gia_như một dòng chảy không bao giờ cạn, dòng chảy của ân sủng Thiên Chúa xuyên qua các thế hệ cha anh trong Hội Dòng, bắt đầu từ Đấng Sáng Lập Kính Yêu: Cha Biển Đức Thuận...

HẠT GIỐNG CHIÊM NIỆM số 20: HUYỂN NHIỆM HIỆP THÔNG

Chính mối hiệp thông chiều dọc với Thiên Chúa đã làm cho sự hiệp thông chiều ngang với tha nhân có một ý nghĩa mới.

HẠT GIỐNG CHIÊM NIỆM số 18: SAY MÊ THIÊN CHÚA

Noi Gương Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận_Đan Sĩ Xitô Thánh Gia Say mê Thiên Chúa

HẠT GIỐNG CHIÊM NIỆM số 17: HIẾN DÂNG

Tu sĩ chỉ có thể làm chứng cho Chúa Kitô khi bản thân “đầy tràn” sự sống của Ngài. Tu sĩ chỉ đầy tràn Chúa khi để mình hoàn toàn trống rỗng đón nhận sự sống của Chúa.

HẠT GIỐNG CHIÊM NIỆM số16 : BÌNH AN

Xin Thiên Chúa là nguồn bình an ban cho bạn và cho chúng tôi sự bình an chân thực của Ngài, để cuộc cuộc sống của chúng tôi và của bạn luôn thanh thản và tràn ngập tình yêu của Đấng Emmanuel.

HẠT GIỐNG CHIÊM NIỆM số15 : NIỀM VUI PHÚC ÂM

Niềm vui Phúc Âm không gì khác hơn là chính Thiên Chúa (x. Tv 103,34). Niềm Vui sẽ giải thoát chúng ta “khỏi tội lỗi, buồn sầu, trống rỗng nội tâm và cô lập”, đồng thời giúp chúng ta nếm hưởng sự ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa.