Hạt Giống Chiêm Niệm

HẠT GIỐNG CHIÊM NIỆM số 20: HUYỂN NHIỆM HIỆP THÔNG

Chính mối hiệp thông chiều dọc với Thiên Chúa đã làm cho sự hiệp thông chiều ngang với tha nhân có một ý nghĩa mới.

HẠT GIỐNG CHIÊM NIỆM số 18: SAY MÊ THIÊN CHÚA

Noi Gương Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận_Đan Sĩ Xitô Thánh Gia Say mê Thiên Chúa

HẠT GIỐNG CHIÊM NIỆM số 17: HIẾN DÂNG

Tu sĩ chỉ có thể làm chứng cho Chúa Kitô khi bản thân “đầy tràn” sự sống của Ngài. Tu sĩ chỉ đầy tràn Chúa khi để mình hoàn toàn trống rỗng đón nhận sự sống của Chúa.

HẠT GIỐNG CHIÊM NIỆM số16 : BÌNH AN

Xin Thiên Chúa là nguồn bình an ban cho bạn và cho chúng tôi sự bình an chân thực của Ngài, để cuộc cuộc sống của chúng tôi và của bạn luôn thanh thản và tràn ngập tình yêu của Đấng Emmanuel.

HẠT GIỐNG CHIÊM NIỆM số15 : NIỀM VUI PHÚC ÂM

Niềm vui Phúc Âm không gì khác hơn là chính Thiên Chúa (x. Tv 103,34). Niềm Vui sẽ giải thoát chúng ta “khỏi tội lỗi, buồn sầu, trống rỗng nội tâm và cô lập”, đồng thời giúp chúng ta nếm hưởng sự ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa.

HẠT GIỐNG CHIÊM NIỆM số14: CANH TÂN

Công cuộc canh tân không phải là sáng kiến của một cá nhân nào mà là sự đáp trả lời mời gọi của Chúa Thánh Thần; Ngài là hồn sống của Giáo Hội. Dầu vậy, việc đáp trả của chúng ta có thể lệch hướng, nếu không nhận ra được dấu chỉ của thời đại và không cùng chung với bước đi của Giáo Hội.

HẠT GIỐNG CHIÊM NIỆM số13: CÁM DỖ

Nội san “Hạt Giống Chiêm Niệm” số 13 không có tham vọng phác họa lên một bức tranh toàn diện về những thử thách và cám dỗ của thời đại trong nếp sống đan tu, nhưng chỉ muốn nêu lên những nét chấm phá để anh chị em đan sĩ trong Hội Dòng cùng nhau suy tư và rút kinh nghiệm cho bản thân.