Hình ảnh

CÁC KIỂU CẮM HOA

Hãy ca ngợi công trình kỳ diệu của Thiên Chúa.

MỘT SỐ HÌNH & TƯỢNG NGHỆ THUẬT CỦA CÔNG GIÁO - Mai Thi

Ảnh tượng không những diễn tả để nhắc nhở tâm trí tín hữu nhớ đến Đức Giêsu Kitô và các thánh, mà một cách nào đó, còn dẫn họ đến việc chiêm ngưỡng các Ngài: vì xem ra những ai càng năng nhìn các ảnh tượng, thì khi họ chiêm ngắm các ảnh tượng ấy, họ lại càng được mau mắn đem tới việc nhớ lại và ao ước đích thân nguyên thủy của các ảnh tượng ấy.

Hình ảnh tĩnh huấn (Đan Viện Phước Sơn)

Quý cha quý thầy tuổi từ 1972-1979 và anh em sinh viên thần học.