THÁNH KINH

THÁNH KINH và ĐỨC MARIA (Hiền Lâm)

Hội Thánh bước đi trong thế giới, song hành để chia sẻ “vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng” với nhân loại, hầu cho muôn người ý thức sự hiện hữu của Thiên Chúa và hướng mọi người về ơn cứu độ.

THÁNH KINH NHẬP MÔN quyển một, p.IV - Lược sử các giai đoạn Thánh Kinh (Hiền Lâm)

... Thật không khôn ngoan nếu tách biệt Thánh Kinh Do Thái khỏi dân tộc đã sản xuất ra nó và mảnh đất mà dân tộc này đã sống.

THÁNH KINH NHẬP MÔN quyển một, p.III - Chú Giải Thánh Kinh (Hiền Lâm)

Khoa chú giải Thánh Kinh Công Giáo là khoa nhằm giải thích và chuyển đạt Lời Chúa cách trung thành và trọn vẹn, đặt dưới quyền giáo huấn của Giáo Hội.

THÁNH KINH NHẬP MÔN quyển một, p.II - Một số vấn đề Thánh Kinh (Hiền Lâm)

Có thể nói việc đưa ra khảo sát và phán quyết về đặc tính linh hứng để một cuốn sách được xếp vào quy điển là rất phức tạp và để lại nhiều vấn đề tranh cãi.

THÁNH KINH NHẬP MÔN quyển một, p.I - Giới Thiệu và Các Khái Niệm Thánh Kinh (Hiền Lâm)

Thánh Kinh như là một lưu bút và là một bức thư tình để lại cho tín hữu và là thông điệp yêu thương của Chúa vẫn mãi mãi ở cùng nhân loại giúp họ được sống và sống phong phú trong tình yêu của Thiên Chúa.