Học Viện Thần Học

ĐỨC MARIA ĐẤNG ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC NHÂN LOẠI

Luận văn Thần Học: M. Gabriel Adolorata Trương Văn Hiến O. Cist

CỘNG ĐOÀN TÍN HỮU TIÊN KHỞI LÀ HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG CHO ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN ĐAN TU

Luận văn Thần Học: Fm. Giuse Marchandu Phạm Văn Thăng O. Cist

Luận văn Thần Học: "MẦU NHIỆM CÁC THÁNH HIỆP THÔNG TRONG GIÁO HỘI"

Sinh viên thực hiện: M. Montfort Chu Văn Toàn (Phước Sơn), niên khóa 2011-2015

Luận văn Thần Học: "SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRONG TÂN ƯỚC"

Sinh viên thực hiện: Gia-cô-bê Nguyễn Vĩnh Nghiêm (Cđ An Phước), niên khóa Thần Học 2011-2015

Luận văn Thần Học: "ĐAU KHỔ" (Sv: Viết Huy - Phước Lý)

Sinh viên thực hiện: Augustino Viết Huy - Nguyễn Văn Nhiệm (Niên khóa 2011 - 2015)

HÌNH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG LỚP THẦN HỌC, CƠ SỞ II, NIÊN KHÓA 2015-2018

Đáp lại sự quan tâm ưu ái của ban giám đốc học viện, anh em sinh viện hứa quyết tâm sẽ nỗ lực phấn đấu ra sức chuyên chăm học tập và tuân giữ nội quy học viện, để ngày càng thăng tiến hơn về mọi mặt, nhất là đức dục và trí dục.