Học Viện Triết Học

BỔN MẠNG LỚP BỔI DƯỠNG TRIẾT HỌC XITÔ THÁNH GIA (Martin Phước Lý)

BỔN MẠNG LỚP BỒI DƯỠNG TRIẾT HỌC XITÔ THÁNH GIA

Thánh Giáo hoàng GIOAN PHAOLO II

22/10/2015


Hôm nay Giáo hội mừng kính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II, cũng là Quan thầy của Lớp bồi dưỡng Triết học Xitô Thánh Gia.

Các sinh hoạt mừng lễ đã được thực hiện hơn một tháng qua, hôm nay toàn thể anh em vui tươi mừng ngày Chính lễ Bổn mạng.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan Phaolo II ban cho Lớp bồi dưỡng triết học ngày càng phát triển để phục vụ Hội dòng trong việc Giáo dục và chuẩn bị những người con ưu tú cho Giáo Hội.

Sau đây là một số hình ảnh kỷ niệm trong Thánh lễ sáng nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Martin Nguyễn Thanh Nghị OCist