Học Viện Triết Học

Đẹp Thay, Những Bước Chân…

Vào lúc 9h00 sáng ngày 22/10/2018, Học Viện Triết Học Xitô Thánh Gia cử hành thánh lễ mừng kính thánh Gioan Phao lô II bổn mạng của học viện. Với sự hiện diện của Viện phụ Giám Đốc Dominico, các cha giáo sư cùng hơn 116 sinh viên thuộc 4 Hội dòng. Trong thánh lễ vị chủ tế nhấn mạnh tới vai trò của người rao giảng Tin Mừng, cũng như nêu lên gương sáng của vị chủ chăn đã dành suốt cuộc đời hy sinh cho Giáo Hội trong suốt hơn 26 năm là giáo hoàng.

Trong tâm tình đó, xin mọi người cùng hiệp ý với anh em sinh viên chúng con, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa cũng như cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội luôn gặt được những kết quả như lòng chúa ước mong.

Sau đây là một số hình ảnh trong thánh lễ.

 Phanxicô Assisi