Học Viện Triết Học

HỌC VIỆN TRIẾT HỌC KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 2017-2018

Sáng ngày 04-11-2017, vào lúc 9h00, thánh lễ khai giảng Niên Khóa 2017-2018 dành cho các sinh viên Triết thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia, cũng các sinh viên từ các Dòng Biển Đức Thiên Phước, Anh Em Đức Mẹ Người Nghèo, Tu Đoàn Nhà Chúa đã được cử hành tại Học Viện Triết Học thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia.

Sáng ngày 04-11-2017, vào lúc 9h00, thánh lễ khai giảng Niên Khóa 2017-2018 dành cho các sinh viên Triết thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia, cùng các sinh viên từ các Dòng Biển Đức Thiên Phước, Anh Em Đức Mẹ Người Nghèo, Tu Đoàn Nhà Chúa đã được cử hành tại Học Viện Triết Học thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia. Viện Phụ M. Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn, viện phụ Hội Trưởng Hội Dòng Xitô Thánh Gia, chủ tế thánh lễ. Đồng tế với ngài có cha M. Dominico Phạm Văn Hiền, Giám đốc Học viện Triết và quý cha trong các Hội Dòng có sinh viên theo học.

Trong bài giảng lễ, Viện Phụ Hội Trưởng đã chia sẻ với anh em sinh viên tầm quan trọng của tri thức, đặc biệt là Triết học trong đời sống con người. Ngài cũng khuyến khích anh em sinh viên biết tận dụng thời gian ân phước này để đào sâu thêm về tri thức, cũng như biết áp dụng tri thức để làm triển nở thêm đời sống tâm linh, tùy theo linh đạo của từng Hội Dòng.

Sau thánh lễ, Viện Phụ Hội Trưởng đã làm phép phòng nguyện cũng như phòng học mới của Học viện. Nhờ bàn tay rộng mở của quý vị Ân Nhân mà nay anh em sinh viên có nơi học mới khang trang hơn, thoáng mát hơn. Hy vọng nhờ những cái “mới” từ cơ sở vật chất, đến cả cái “mới” trong tinh thần của năm học này mà anh em sẽ dễ dàng tiếp thu được nhiều tri thức mới. Sau những chia sẻ của Viện Phụ Hội Trưởng và cha Giám đốc, anh em sinh viên cũng đã có buổi sinh hoạt chung đầu tiên với nhau.

Vào giờ trưa, Viện Phụ Hội Trưởng, cha giám đốc, quý cha trong ban giáo sư và toàn thể anh em sinh viên cùng nhau chia sẻ bữa cơm huynh đệ trong bầu khí vui vẻ.

 Xin kính chúc quý Viện Phụ, cha Giám đốc cùng quý cha giáo sư nhiều sức khỏe. Chúc cho anh em sinh viên sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm học mới này.

M. Anthony, AP