Học Viện Triết Học

KHÁNH THÀNH NHÀ MỚI HỌC VIỆN TRIẾT HỌC BÌNH TRIỆU

Sáng ngày 14/04/2018, lễ Khánh Thành nhà mới thuộc Học Viện Triết học Bình Triệu đã được cử hành long trọng với sự hiện diện của Viện Phụ Hội Trưởng, quý Viện phụ, Viện trưởng, Viện mẫu, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân cùng toàn thể sinh viên triết tại học viện triết Xitô Bình Triệu.

 

Nghi thức khánh thành diễn ra lúc 9h30. Sau đó, thánh lễ tạ ơn lúc 10h00 thấm đượm niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các vị ân nhân. Nhờ hồng ân Thiên Chúa qua bàn tay của các vị Ân nhân, ngôi nhà mới của học viện cuối cùng cũng đã hoàn thành. Từ nay anh em sinh viên có thể an tâm học tập.

 

Xin Thiên Chúa nhân lành trả công bội hậu cho tất cả quý vị đã góp công, góp sức xây nên ngôi nhà mới này. 

 

Hình ảnh đầy đủ lễ khánh thành sáng nay, xin xem tại ĐÂY.

Sau đây là một vài hình ảnh:

M. Anthony, AP