HỌC VIỆN

HỌC VIỆN TRIẾT HỌC KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 2017-2018

Sáng ngày 04-11-2017, vào lúc 9h00, thánh lễ khai giảng Niên Khóa 2017-2018 dành cho các sinh viên Triết thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia, cũng các sinh viên từ các Dòng Biển Đức Thiên Phước, Anh Em Đức Mẹ Người Nghèo, Tu Đoàn Nhà Chúa đã được cử hành tại Học Viện Triết Học thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia.

Tóm lược cách làm Luận Văn Cuối Khóa (bản PDF)

Vào tháng 5 hàng năm, sinh viên các học viện bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè. Riêng những sinh viên năm cuối thì lo gấp rút hoàn thành Luận Văn ra trường. Một trong những khó khăn cho các sinh viên, chính là cách làm một luận văn cuối khóa đúng theo yêu cầu chung của hệ thống Giáo dục quy định. Vì thế, người viết xin gửi đến bản TÓM LƯỢC CÁCH LÀM LUẬN VĂN này, để giúp một số sinh viên tham khảo... (Hiền Lâm).

Luận văn Triết Học: "ẢNH HƯỞNG CỦA TRIẾT LÝ TRONG CUỘC ĐỜI"

Sinh viên thực hiện: M.F.Salesio Phạm Kim Ngân (Phước Lý), niên khóa 2010-2012