HỌC VIỆN

HÌNH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG LỚP THẦN HỌC, CƠ SỞ II, NIÊN KHÓA 2015-2018

Đáp lại sự quan tâm ưu ái của ban giám đốc học viện, anh em sinh viện hứa quyết tâm sẽ nỗ lực phấn đấu ra sức chuyên chăm học tập và tuân giữ nội quy học viện, để ngày càng thăng tiến hơn về mọi mặt, nhất là đức dục và trí dục.

 

HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA

 

HÌNH ẢNH

LỄ KHAI GIẢNG LỚP THẦN HỌC,

CƠ SỞ II,

NIÊN KHÓA 2015-2018

 


Vào lúc 9 giờ 30, ngày 27 tháng 9 năm 2015, Học Viện Thần Học Hội Dòng Xitô Thánh Gia, Cơ Sở II, tại Châu Sơn, Đơn Dương, đã khai giảng năm học mới, niên khóa 2015-1016. Thánh lễ khai giảng có sự hiện diện của Cha Biển Đức – Nghĩa, Giám đốc học viện, chủ tế và giảng lễ. Cùng đồng tế có cha Vinh Sơn – Liêm, phó giám đốc học viện, quý cha Giáo sư và cha Quản lý Đan Viện Xitô Châu Sơn - Đơn Dương và 48 anh em sinh viên, đang học năm thần III và thần IV, Hội Dòng Xitô, Dòng Biển Đức và Tu Hội Thừa Sai Bác Ái.
Trong Thánh lễ khai giảng, quý cha trong ban giám đốc cầu xin Chúa Thánh Thần khai lòng mở trí và đổ tràn bảy ơn Chúa Thánh Thần xuống trên anh em sinh viên trong năm học mới 2015-2016. Đồng thời các ngài cũng nhắn nhủ anh em sinh viên hãy hăng say, nhiệt thành trong học tập, tận dụng thời gian, và các phương tiện kỹ thuật, cùng với sự nỗ lực của bản thân, trao dồi tri thức khoa học thánh, để đạt được những thành quả tốt đẹp nhất.
Đáp lại sự quan tâm ưu ái của ban giám đốc học viện, anh em sinh viện hứa quyết tâm sẽ nỗ lực phấn đấu ra sức chuyên chăm học tập và tuân giữ nội quy học viện, để ngày càng thăng tiến hơn về mọi mặt, nhất là đức dục và trí dục.

André Dũng Lạc – Hồ Thiên Uy

 

Sau đây là một vài hình ảnh ngày lễ khai giảng: