HỌC VIỆN

Tin hội dòng: THI VÀO THẦN HỌC năm 2017

Bài và ảnh: Thuan Nguyen

 

Sáng ngày 29.6.2017 nhằm ngày lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, ban Giám đốc HVTH Xitô Thánh Gia Việt Nam đã tổ chức Thi Tuyển Thần Học cho các Sinh Viên trong Hội Dòng đã tốt nghiệp Triết Học. Năm nay số các sinh viên trong các Cộng Đoàn Hội Dòng tham dự là 59. Trước khi bước vào kỳ thi, các sinh viên lắng nghe Cha Giám Đốc Học Viện nhắc nhủ về nội qui thi cử. Đúng 7h30 các sinh viên bắt đầu thi môn đầu tiên là Việt Văn.

7h30 - 9h30 : Việt Văn
10h   - 11h30 : Anh Văn & Pháp Văn
Kỳ thi đã diễn ra trang nghiêm và trật tự.