HỌC VIỆN

TỔNG PHỤ MAURO THĂM ANH EM TRIẾT HỌC BÌNH TRIỆU - Martin Phước Lý

Nhấn mạnh vai trò của việc huấn luyện tri thức trên con đường tìm Chúa, Viện phụ nhắn nhủ anh em nổ lực học hỏi theo tinh thần của Tu luật

TỘNG PHỤ MAURO THĂM ANH EM TRIẾT HỌC HỘI DÒNG

21/01/2016


 

Hội dòng Xitô Thánh Gia vui mừng được đón tiếp Viện phụ Mauro-Giuseppe-Lepori, Tổng Quyền dòng Xi-tô thế giới đang viếng thăm các nhà trong Hội dòng. Sáng nay, 21/01 ngài đã đến với Lớp bồi dưỡng Triết học Bình Triệu. Lúc 7h30 Viện Phụ Cả đã chủ tế thánh lễ cùng với Viện giám đốc Dominico. Hơn một giờ đồng hồ sau thánh lễ là buổi thuyết trình, Tổng phụ đã chia sẻ chủ đề việc học hành nghiên cứu theo Thánh Biển Đức. Nhấn mạnh vai trò của việc huấn luyện tri thức trên con đường tìm Chúa, Viện phụ nhắn nhủ anh em nổ lực học hỏi theo tinh thần của Tu luật, đó là Lắng Nghe, Suy Gẫm và Đọc. Trả lời các câu hỏi của anh em, ngài nhấn mạnh: Đan viện như Đền Thờ Lòng Thương Xót và khuyến khích xây dựng đời sống trong chiều sâu nội tâm hầu có thể làm chứng tá cho người khác. Kết thúc buổi thuyết trình, Viện phụ giám đốc đã đại diện anh em cám ơn Viện phụ Mauro. Thiết nghĩ cũng nên kể thêm rằng trong thời gian tu học trước đây hai viện phụ đã từng có mối thâm giao lâu năm. Nhận lời mời dùng bữa tiệc tất niên của học viện, Tổng phụ đã vui vẻ dự buổi buffet cùng anh em. Ngài chia tay mọi người lúc 11h45 để tiếp tục cuộc thăm viếng các nhà trong hội dòng.

Sau đây là một số hình ảnh của Tổng phụ cùng anh em Triết Bình Triệu.

 

 

 

Bình Triệu, 21/01/2016

Fr. M. Martin Nguyễn Thanh Nghị - Phước Lý