HỌC VIỆN

Tóm lược cách làm Luận Văn Cuối Khóa (bản PDF)

Vào tháng 5 hàng năm, sinh viên các học viện bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè. Riêng những sinh viên năm cuối thì lo gấp rút hoàn thành Luận Văn ra trường. Một trong những khó khăn cho các sinh viên, chính là cách làm một luận văn cuối khóa đúng theo yêu cầu chung của hệ thống Giáo dục quy định. Vì thế, người viết xin gửi đến bản TÓM LƯỢC CÁCH LÀM LUẬN VĂN này, để giúp một số sinh viên tham khảo... (Hiền Lâm).

Luận văn Triết Học: "ẢNH HƯỞNG CỦA TRIẾT LÝ TRONG CUỘC ĐỜI"

Sinh viên thực hiện: M.F.Salesio Phạm Kim Ngân (Phước Lý), niên khóa 2010-2012

Luận văn Thần Học: "MẦU NHIỆM CÁC THÁNH HIỆP THÔNG TRONG GIÁO HỘI"

Sinh viên thực hiện: M. Montfort Chu Văn Toàn (Phước Sơn), niên khóa 2011-2015

Luận văn Triết Học: "TRI THỨC ĐÍCH THỰC GẮN LIỀN VỚI ĐỨC HẠNH LƯỢC QUA QUAN ĐIỂM VÀ GƯƠNG SỐNG CỦA SOCRATES"

Sinh viên thực hiện: An-tôn Nguyễn Khánh Nhựt (Cđ. Scalabrini), niên khóa 2010-2012

Luận văn Thần Học: "SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRONG TÂN ƯỚC"

Sinh viên thực hiện: Gia-cô-bê Nguyễn Vĩnh Nghiêm (Cđ An Phước), niên khóa Thần Học 2011-2015