HỌC VIỆN

Luận văn Thần Học: "ĐAU KHỔ" (Sv: Viết Huy - Phước Lý)

Sinh viên thực hiện: Augustino Viết Huy - Nguyễn Văn Nhiệm (Niên khóa 2011 - 2015)

TỔNG PHỤ MAURO THĂM ANH EM TRIẾT HỌC BÌNH TRIỆU - Martin Phước Lý

Nhấn mạnh vai trò của việc huấn luyện tri thức trên con đường tìm Chúa, Viện phụ nhắn nhủ anh em nổ lực học hỏi theo tinh thần của Tu luật

HÌNH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG LỚP THẦN HỌC, CƠ SỞ II, NIÊN KHÓA 2015-2018

Đáp lại sự quan tâm ưu ái của ban giám đốc học viện, anh em sinh viện hứa quyết tâm sẽ nỗ lực phấn đấu ra sức chuyên chăm học tập và tuân giữ nội quy học viện, để ngày càng thăng tiến hơn về mọi mặt, nhất là đức dục và trí dục.

Đạo và Lời (Hiếu Liêm)

Mặc dù chưa được mặc khải, chưa biết Chúa Kitô, song trực giác của Lão Tử về Đạo thật phong phú, sâu xa, linh diệu vô cùng rất gần với lối diễn tả của Gioan về Ngôi Lời, đó là điều rất lạ. Nếu Lão Tử được biết Đức Giêsu và mặc khải của Ngài thì đạo lý của ông sẽ đi đến đâu? Có thể coi, Đạo của Lão là một bước đi trước để dọn đường cho Ngôi Lời đến nhập thể vào đời chăng?