Hội Dòng Xitô Thế Giới

Sau gần 900 năm, Tu viện Xitô ở Đức phải đóng cửa

Đây là một sự kiện đáng buồn với Dòng Xitô và Giáo hội Công giáo. Đức Giáo hoàng Phanxicô gần đây đã nói với các tu sĩ Dòng Xitô rằng, từ trong “sự thinh lặng nơi đan viện của họ phát đi những lời cầu nguyện không ngừng cho Giáo hội và thế giới.” Hiện nay Dòng Xitô còn hơn 160 đan viện trên thế giới, với hơn 2.000 nam tu và khoảng 1.800 nữ tu.

Khoá thường huấn của các Bề Trên dòng Xi-tô – Roma 4.6.2016 Fr. Mauro-Giuseppe Lepori, Tổng Phụ Xi-tô : Lòng thương xót của Thiên Chúa

Đề tài của khoá bồi dưỡng cho các Bề Trên trong năm thánh này là lòng thương xót của Thiên Chúa, được đọc dưới ánh sáng của khí cụ việc việc lành cuối cùng trong chương 4 tu luật thánh Biển Đức: “không bao giờ thất vọng về lòng thương xót của Thiên Chúa” (Tl 4,74).